آیا تا به حال احساس کرده اید که همه چیز بر وفق مراد است؟

Byte Author Uploaded Image

ایا تا به حال احساس کرده است هیچ کاری به درستی پیش نمیرود؟

Byte Author Uploaded Image

به یاد بیاورید چگونه آن احساسات موفقیت و شکست، دائمی نبوده؟

و این بخاطر است که نه احساس موفقیت و نه احساس شکست همیشگی است.

موفقیت و شکست به هم وابسته استند

از انسانهای موفق بپرسید، انها به شما خواهد گفت که آنها شکست ها، مبارزه ها و وقت‌های سردرگمی داشته‌اند.

راه رسیدن به هدف پر از چالش است.

Byte Author Uploaded Image

شکست کشنده نیست

ایا شما تا به حال داستان مایکل جوردن بسکتبالیست مشهور را شنیده‌اید؟

او از گروه بسکتبال مکتب جدا شد، اما از شکست خود به عنوان یک انگیزه برای موفقیت استفاده کرد.

شکست میتواند فایده هم داشته باشد.

فایده های شکست:

۱. به شما کمک می‌کند تا مسیرتان را تغییر دهید.

۲. در مقابل چالش‌های آینده به شما قوت میدهد.

۳. شما فروتن نگه‌ می‌دارد.

۴. خلاقیت شما را افزایش می‌دهد.

سناریو: تجارت سیمین

Flaticon Icon

سیمین آرزو داشت تا یک هنرمند موفق باشد و تصمیم گرفت تا یک تجارت فروش نقاشی ها را آغاز نماید. قبل از گذشت وقت زیاد فرمایش های زیاد شروع به امدن کردند.

در آغاز همه چیز عالی پیش می رفت اما کیسی بسیار مصروف شد و نمی‌توانست به تمام فرمایشات رسیدگی کند. در نتیجه بررسی ضعیف است، کیسی فروشگاه را بسته نمود.

کیسی تصمیم گرفت تا پول بدست بیاورد از طریق اینکه پول به بعضی از هنرمندان محلی بپردازد.

Quiz

کدام یک از موارد زیر فایده شکست سیمین است؟

موفقیت چیست؟

موفقیت معنا های مختلفی برای افراد مختلف دارد، یک لحظه را در بر می گیرد که شما در مورد موفقیت از نظر خود فکر کنید.

سپس قدم اول را به موفقیت بردارید.

موفقیت اخر راه نیست

زمانی که شما به هدف تان رسیدید آخر راه نیست!

Photo by Matt Duncan on Unsplash عکس از Matt Duncan از وبسایت آنسپلش

از موفقیت تان لذت ببرید اما به یاد داشته باشید شما هدف ها و چالش های دیگر نیز در پیش رو دارید، و آماده باشید تا از پس آن‌ها برآیید.

حرف آخر

به قول صدراعظم مشهور بریتانیا وینستون چرچیل: «موفقیت اخر راه نیست، شکست کشنده نیست».

و در حقیقت خط دیگر از این نقل و قول هم این است:

«این تشویق میکند تا به راه خود ادامه دهیم»

Photo by Muzammil Soorma on Unsplash عکس از Muzammil Soorma از وبسایت آنسپلش

اگرچه شما بهترین باشید در بازی خود و یا شکست را تجربه میکنید ادامه بدهید!

انجام دهیم

به خودتان ایمان داشته باشید!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte