به رئیسی که همیشه مورد علاقه شما بوده است فکر کنید. چه عاملی باعث شده او خیلی عالی باشد؟

you got it boss

اکنون به رئیسی که خیلی مورد علاقه شما نبوده است فکر کنید. چه عاملی باعث شده او خیلی عالی نباشد؟

Bitmoji Image

پاسخ های خود را در نظر بگیرید. آیا او حاوی:

۱. ویژگی‌های شخصیتی یا عادت های مطلوب / نامطلوب؟

۲. سناریوهایی که دریافتید نتایج مطلوب / نامطلوبی دارند؟

۳. در نتیجه رفتار یا عملکرد رئیس خود چه احساسی داشتید؟

شما فقط در مورد اینکه رهبری موثر چیست تأمل کرده‌اید: اولین قدم برای بهبود رهبری خود‌تان.

بیایید یک قدم جلوتر برویم!

این چگونه به من مطابق واقع می شود؟

مهارت‌های رهبری شامل مهارت‌های نرم هستند: ویژگی های شخصیتی یا عادت‌ها.

در مورد سبک رهبری خود فکر کنید، درست مثل کاری که با روسای خود انجام دادید.

Bitmoji Image

برای بهتر کردن این مهارت ها ، شما باید تلاش کنید. برای این کار شما باید متعهد شوید که با خود نشسته و در مورد این موضوع می اندیشید و کاملاً با خود صادق میباشید.

.این جریان درون اندیشی است

در باره چه چیزهایی باید فکر و تأمل کنم؟

شما می توانید سوالات خود را مطرح کنید، اما برای شروع موارد زیر را در نظر بگیرید:

۱. نقش من به عنوان یک رهبر چگونه است؟

۲. نقش من به عنوان عضو تیم چگونه است؟

۳. ارزشهای من چیست؟

۴. چه چیزی برای من مهم است؟

۵. نقاط قوت و ضعف من چیست؟

۶. برای کمک به دیگران چه کاری انجام می دهم؟ آیا می توانم کارهای بیشتری انجام دهم؟ آیا کمک به دیگران برای من مهم است؟

۷. افراد دیگر چه کار های انجام می دهند که به من کمک می کند؟

۸. چگونه خودم را درک می کنم؟

۹. دیگران چگونه مرا درک می کنند؟

Bitmoji Image

با درون اندیشی چه چیزی را می توان به دست آورد؟

.مفهوم رهبری را با یک خانه مقایسه کنید Flaticon Icon

دروازه ورودی نشان دهنده درون اندیشی است.

این دروازه ای برای ارتقا دیگر مهارت های رهبری است. اگر تأمل نکنید نمی توانید پیشرفت کنید!

Bitmoji Image

اتاق ها، مهارت های بنیادی رهبری را نشان می دهند:

*خودآگاهی: نقاط قوت و ضعف خود را می دانید و با فروتنی و اطمینان عمل می کنید.

انگیزه: شما به خود (و اطرافیان) انگیزه می دهید تا با نگرش مثبت در جهت اهداف خود کار كنند.

مهارت های اجتماعی: شما به خوبی ارتباط برقرار می کنید ، به دیگران الهام می دهید، دیپلماتیک و سازگار هستید.

* خودتنظیمی: شما تصمیمات آگاهانه و منطقی می گیرید، می توانید احساسات خود را مدیریت کنید و خود را در برابر ارزش ها و اعتقادات خود مسئول می دانید.

*همدلی: شما خود را جای دیگران می گذارید، نشان می دهید که با گوش دادن به او اهمیت می دهید، به او کمک می کنید تا رشد کند، نظریات می دهید (و یا دریافت می کنید).

Flaticon Icon سقف نشان دهنده هوش هیجانی (EQ) است. EQ توانایی درک، مدیریت و پاسخگویی به احساسات خود و افراد اطراف شما است.

آشنا بنظر رسیدن؟ EQ بر پایه سایر مهارتهای رهبری شما بنا شده است، بنابراین تعجب آور نیست که EQ امروزه یکی از مهارتهای رهبری بسیار پسندیده است!

نوبت شما: این سناریو را در نظر بگیرید

احمد و داوود دو مدیر شرکت شما هستند. شما احمد را واقعاً دوست دارید اما سبک مدیریتی داوود مناسب شما نیست.

احمد در مورد پروژه ای که روی آن کار کرده اید بازخوردهای ناگواری به شما می دهد.

در ابتدا ، شما ناراحت شده اید ، اما نمی خواهید به احمد ضربه بزنید (مانند داوود که وقتی اوضاع درست پیش نمی رود) بعد از چند دقیقه آرام شدن ، میبینید که احمد یک نکته را متوجه شده است . شما تصمیم می گیرید که چیزها را شخصی نگیرید.

Flaticon Icon

کدام مهارت رهبری نحوه استفاده شما را برای کنترل اوضاع به بهترین وجه توصیف می کند؟

الف) از خودتنظیمی استفاده کردید - احساسات منفی شما ناشی از عملکرد رئیس سابق شما است که منعکس کردید و فهمیدید که نمی خواهید دیگران همان طور احساس کنند که شما احساس کردید.

ب) همدل بودید - پس از تفکر ، بازخورد را به خوبی دریافت کردید و حتی بیشتر به مشاوره پرداختید.

ج) انگیزه داشتید - خودتان را آرام کردید و به فکر فرو رفتید ، فهمیدید که حق با هری است ، و تصمیم گرفتید با مفکوره او همراه شوید.

د) مهارت های اجتماعی خوبی به کار گرفته اید - شما بلافاصله به هری ضربه محکم و سریع نزدید ، خونسردی خود را حفظ کردید ، دیپلماتیک و مورد قبول بودید.

Quiz

کدام یک از پاسخ های بالا پاسخ صحیح است؟

چگونه باید تأمل کنم؟

می توانید در هر زمان و هر مکان تامل کنید:

  • در یک ژورنال مقاله

  • در یک یاد داشت روی تلفن خود

  • در حالی که در حال پیاده روی یا دویدن هستید

  • از طریق مراقبه

  • در حمام

بهترین راه روشی است که برای شما مفید باشد!

Bitmoji Image

check box

می توانید از کوچک شروع کنید:

در پایان هر هفته 5 دقیقه اختصاص دهید.ممکن است این روند ارزشمند باشد و آن را به یک عادت روزانه تبدیل کنید!

انجام دهیم

رهبری یک تصمیم است ، نه یک موقعیت.

gold star

:برای شروع سفر درون اندیشی خود و استفاده از آن در مدیریت خود

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte