Byte Author Uploaded Image

با گسترده شدن کمپیوترها در سراسر جهان، مهم این است که همه در حل مشکلات مشترک مانند دستگاه های کند و برنامه های غیر پاسخگو بهتر شوند.

گاهی اوقات، ساده ترین استراتژی ها موثرترین آن هستند.

برنامه های کمتری را باز و اجرا کنید

پرونده ها یا برنامه هایی را که استفاده نمی کنید ببندید. حتی بستن پنجره های اضافی مرورگر که باز کرده اید می تواند به دستگاه شما کمک کند تا به طور موثرتری کار کند.

Flaticon Icon

دستگاه خود را دوباره راه اندازی کنید

این حافظه را پاک می کند و به سیستم شما اجازه می دهد "بوت را تمیز" کند و منابع موجود در این فرآیند را آزاد کند. 

به آن فکر کنید مانند اینکه به دستگاه خود کمی استراحت می‌دهید!

Flaticon Icon

Quiz

بهترین راه برای راه اندازی مجدد دستگاه چیست؟

در هاردیسک خود جا اضافه کنید

  • از ابزار Disk Cleanup استفاده کنید تا فضای هاردیسک شما آزاد شود.

  • با حذف محتویات سطل آشغال کامپیوتر خود، فضای دیسک را آزاد کنید .

  • برنامه های غیرضروری را حذف نصب کنید.

Flaticon Icon

Quiz

رون می خواهد برخی از برنامه ها را از کمپیتوتر خود پاک کند. کدام یک را نباید حذف کند؟

انجام دهیم

کلید عیب یابی (هر مشکلی که در کامپیوتر شما وجود دارد) بررسی نقاط مختلفی است که ممکن است اشتباه پیش برود. اغلب اوقات، ساده ترین راه حل موثرترین است.

دفعه بعد که یکی از دوستانتان با مشکل کمپیوتر روبرو شد، پیشنهاد دهید تا با هم در حل آن کمک کنید!

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte