Surprised For You GIF by TELUS

محدودیت های شما

man making snow angel in pile of money

هدیه خوب است اما مهم است که بودجه خود را بدانید در نظر گرفتن شروع با حداکثر محدوده ای که با آن راحت هستید. این از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.

نظریات را شروع کنید

list GIF لیستی از آنچه در مورد شخص میدانید تهیه کنید

 • مواردی که آنها ذکر کردند

 • فکر می کند آنها با وضاحت گفته اند که آنها می خواهند! (این رویاست)

 • علاقه, شوق و خواهشمندی های آنها چیست؟

 • هر گکونه اطلاعات اولیه, رنگ مورد علاقه, حیوان, مکان های تعطیلات

 • با در نظر گرفتن حظور آنلاین فیسبوک, تیک تاک و غیره برای نظریه گرفتن

 • بعضی از افرار یک لست خواسته آمازون یا پینترست عمومی دارد که می تاند تمام مشکلات را بر طرف کند

بعدا فکر کنید

Thinking Love GIF by holimites

موردی را از لیستی که تهیه کرده اید انتخاب کنید و سپس با نظریه های ذهنی چند نظریه را بشنویی و تکرار کنید !

مادر نظریه هدیه پرندگان را دوست دارد:

 • در صنف شناساسس پرندگان اشتراک کنید

 • در صنف شناساسس پرندگان اشتراک کنید

 • کتاب در مورد پرندگان

 • بلدیت در هواپیما

 • دوربین شکاری

 • بالش با یک پرنده روی آن

لی نظریه های هدیه آب نبات را دوست داره:

 • یک سبد هدیه پر از آب نبات اغز کشور دیگر

 • دستگاه آب نبات پنبه ای

 • کیت آب نبات سازی

 • نسخه خیلی بزرگ از آب نبات مورد علاقه خور را

 • اشتراک جعبه آب نبات

اگر هیچکدام از این نظریه ها احساسی دوستی ندارد, موضوع جدیدی را دوباره انتخاب کنید

آن را باریک کنید

sign language asl GIF by Sign with Robert

عالی! اکنون باید حداقل چند نظریه داشته باشید, به ارزشهای شخصی فکر کنید.

 • آیا آنها به محیط زیست اهمیت می دهند؟

  • آیا آنها وگان هستند؟

  • آیا آنها برای شما مهم استند که چقدر هزینه کرده اید؟

  • آیا آنها الرژی دارند؟

  • آیا کاربردی هستند؟

  • آیا آنها چیز های براق را دوست دارند؟

  • و هر چیزی دیگری که هنگام هدیه دادن بسیار به آنها اهمیت می دهند.

زمان تصمیم گیری

overwhelmed choices GIF

انجام دهیم

گوش خود را حفظ کنید اگر این فکر مهم است و این بایت ثابت می کند که شما زیاد فکر می کنید و به آن اهمیت می دهید mother hugging son

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte