عکس پروفایل اولین تاثیر اینترنتی است که می‌گذارید. چگونه میخواهید معرفی بشوید؟

 • حرفه‌ای یا خودمانی؟

 • جدی یا خوشحال؟

Byte Author Uploaded Image

Photo by Irene Strong on Unsplash

برنامه‌ریزی عکس گرفتن

یک تلفن همراه:

 • اختیاری:

  • دوربین

  • برنامه ویرایشگر عکس

  • نور اضافی

  • یک دوست برای گرفتن عکس

زمان مورد نیاز:

 • یک ساعت یا بیشتر

مکان گرفتن عکس باید دارای:

 • نور خوب

 • پیش زمینه زیبا

 • بدون هیچ گونه حواس پرتی باشد

عکس را بگیرید

صورت و شانه‌ها را نشان بدهید.

تنظیمات دوربین گوشی را پس از گرفتن چند عکس عوض کنید:

 • رزولوشن، فوکوس، و مد را تغییر دهید

 • میتوانید از تایمر برای گرفتن عکس با فاصله از خودتان استفاده کنید

Photo by Sergio de Paula on Unsplash Photo by Sergio de Paula on Unsplash
Photo by Jackson Schaal on Unsplash Photo by Jackson Schaal on Unsplash

تغییراتی ایجاد کنید

ژست‌ها و چهره‌های مختلف را امتحان کنید.

لباس، کراوات، و رنگ‌های گوناگون را در نظر بگیرید.

پیش زمینه‌های متفاوتی را امتحان کنید و در عین حال آن را ساده نگه دارید.

اختیاری: عکس را با برنامه و فیلتر ویرایش کنید.

Photo by Blake Barlow on Unsplash Photo by Blake Barlow on Unsplash
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

انجام دهیم

چند نکته پایانی:

یکی عکس مشخصا سلفی را برای عکس پروفایل انتخاب نکنید

 • به احتمال زیاد از هر بیست عکس یکی خوب در می‌آید

 • بسیار بیشتر از آنچه فکر میکنید لازم است عکس بگیرید

Photo by Mubarak Showole on Unsplash Photo by Mubarak Showole on Unsplash

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte