Photo by Cytonn Photography on Unsplash

ارتباطات کلید کار گروهی‌ست...

اما اگر ارتباطمان موثر نباشد تنها وقتمان را هدر می‌دهیم.

مکالمات تطبیقی برای به روز شدن و آگاهی از کار همکاران و متمرکز شدن بر روی کار است.

تبدیل مکالمات تطبیقی به یک عادت باعث بهبود ارتباطات و بازدهی می‌شود.

مکالمات تطبیقی چیست؟

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

مکالمات تطبیقی، مکالمات کوتاهی با همکاران همانند زیر می‌باشند:

۱. اکنون در حال کار بر روی چه هستیم؟

۲‌. با چه چالش‌هایی مواجه‌ایم؟

۳. چگونه می‌توانیم به یک دیگر کمک کنیم؟

یک مکالمه تطبیقی را دوستانه و متمرکز بر روی سه نکته بالا نگه دارید و مطمئن شوید که اعضای گروه نظراتشان را به اشتراک می‌گذارند.

ارزش مکالمات تطبیقی

تحقیقات هاروارد بیزنس ریویو نشان می‌دهد گروه‌هایی که به طور منظم مکالمات تطبیقی دارند بهتر با هم همکاری می‌کنند.

مکالمات تطبیقی به صورت مداوم یک پروژه معمولی را به می‌تواند به یک کار گروهی فوق العاده تبدیل کند.

چگونه مکالمه تطبیقی داشته باشیم؟

Photo by Joshua Ness on Unsplash

یک قانون مهم را به یاد داشته باشید: مکالمه تطبیقی داشته باشید که برای شما جواب می‌دهد!

مکان و زمانی را انتخاب کنید که بتوانید در آن احساس راحتی و تمرکز بکنید. در کنار یک فنجان چای یا هنگام قدم زدن.

پیشنهادات برای یک مکالمه تطبیقی موفقیت آمیز:

۱. آماده بیایید. و یادداشتی از پروژه و دیگر چالش‌های متر به همراه داشته باشید.

۲. سعی کنید در ۱۵ دقیقه به هر سه نکته مهم پیشنهاد شده در گام قبل بپردازید.

۳. برای بهبود کار گروهی سوال و نظر اعضا را بپرسید.

Quiz

کدام مطلب مناسب مکالمه تطبیقی نیست؟

مکالمات تطبیقی را به عادت تبدیل کنید

Photo by Estée Janssens on Unsplash

سعی کنید حداقل هفته‌ای یک بار مکالمه تطبیقی داشته باشید.

از همکاران‌تان بپرسید که هر چند وقت یک بار برای داشته مکالمه تطبیقی مناسب می‌باشد. هر روز؟ هر هفته؟

پس از هر مکالمه تطبیقی...

بعد از هر مکالمه تطبیقی حتما یادداشت بردارید. این کمک می‌کند که بازدهی بیشتری داشته باشید.

در جلسه بعد یادداشت‌های گذشته را نگاه کنید و سوالی مانند زیر بپرسید:

  • «آیا از آن موقع پیشرفت کرده‌ای»؟

  • «آیا راهبردی را که در مورد آن حذف زدیم امتحان کرده‌ای»؟

  • «از آن موقع که صحبت کرده‌ایم آیا اوضاع بهتر شده یا بدتر»؟

Photo by David Travis on Unsplash

برای مکالمه تطبیقی آماده بیایید.

Quiz

هر چند وقت یک بار مکالمه تطبیقی داشته باشیم؟

انجام دهیم

برای خلاصه مکالمات تطبیقی با اعضای گروه شامل:

۱. اکنون در حال کار بر روی چه هستیم؟

۲‌. با چه چالش‌هایی مواجه‌ایم؟

۳. چگونه می‌توانیم به یک دیگر کمک کنیم؟

به یاد داشته باشید که مکالمات تطبیقی را مفید و مختصر و همچنین متمرکز بر روی موضوع کار نگه دارید. این مکالمات زمانی ارزشمند می‌شوند که به بخشی از عادت کاری خود تبدیل کنید.

خودتان را به چالش بکشید که مکالمه تطبیقی با مدیر و اعضای گروه‌تان داشته باشید. آماده بیایید، متمرکز بمانید و از پیشرفت کار گروهی خود لذت ببرید!

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte