عدالت به معنای دادگری، انصاف و یا دادمندی است آیا در افغانستان به معنای واقعی آن استفاده میشود؟

آیا مردان و زنان این سرزمین دیگر میتوانند این وضیعت را قبول کنند؟

آیا میدانید که کدام یک از حقوق شما و فامیل تان پایمال شده است؟

پس این مقاله را تا آخر دنبال کنید.

عدالت چی معنی دارد؟

 همه افراد جامعه ظلم را می شناسند، تبعیض را می شناسند، عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطه برخلاف تبعیض است،

عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود . پس اینگونه عدالت حق هر انسان است که خواه یا نا خواه دولت مسولیت دارد تا آنرا تامین کند در غیر آن باید گوش زد کرد.

این عدالت شامل چی حق های است؟

بعضی از مهمترین حقوق افراد جامعه عبارت از:

  1. همه انسان‌ها آزاد اند و از حقوق یکسان برخوردارند.

  2. همه انسان‌ها حق زندگی کردن در آزادی و امنیت کامل دارند.

  3. همه انسان‌ها تحت حمایت قانون هستند و با همه باید با عدالت رفتار شود.

  4. هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید بدون دلیل منطقی قرار گیرد.

  5.  همه انسان‌ها سزاوار داشتن حریم شخصی هستند.

  6. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی است.

  7. همه انسان‌ها محق به داشتن آزادی اندیشه هستند.

  8. همه انسان‌ها برای تشکیل گردهمایی، همکاری صلح‌آمیز برای دفاع از حقوق خود آزاد هستند.

  9. هر انسان بالغ حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خود را انتخاب کند.

  10. همه انسان‌ها دربرابر دیگران مسئول هستند و باید از آزادی‌ها و حقوق دیگران محافظت کنند.

Quiz

کدام‌ یکی از اینها بی عدالتی است ؟

چگونه در مقابل بی عداتی ایستادگی کنیم؟

عدالت مهم ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تا کنون بوده است.

و در تحقق آن نباید هیج نوع غفلتی صورت بگیرد.

نیروی انسانی به همان اندازه که میتوانند سازمان ها را در رقابت یاری کند، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان ها باشد.

همه ما باید بسیج شویم و حق خود را بگیریم، ما آزاد به دنیا آمدیم و باید از این حق خود دفاع نمیایم در این راستا از هیچ کوشش دریغ نکنیم و وجیبه انسانی خود را باید انجام دهیم.

Quiz

میخواهید بسیج شوید؟

چه کسانی شامل این بی عدالتی اند؟

همه ساکنین این سرزمین با بی عدالتی مواجه اند ودوست دارند مانع این روش ناپسند گردند.

زنان که نیم پیکر جامعه اند حتا از حقوق اولیه شان محروم اند.

اطفال این سرزمین آرامش و امنیت ندارند.

مردان با فقر و گرسنگی مواجه اند.

انجام دهیم

برای تحقق عدالت چه میشود کرد؟

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte