کار پیدا کردید! حتی بهتر، شما در یک کشور دیگر کار پیدا کردید!

Young girl raising both arms with fists balled with a smile on her face saying

آیا ویزه اجازه کار شما مرتب است؟

ویزا اجازه کار چیست؟

 • ویزه مهر رسمی در پاسپورت شما است که به شما اجازه می دهد برای مدت زمان مشخصی در آن کشور سفر ، کار یا تحصیل کنید.

 • همه کشورها برای کارگران خارجی نیاز به ویزا اجازه کار دارند.

Man blinking his eyes repeatedly and shaking head in disbelief

روند را شروع کنید

Flaticon Icon

 1. برای تعیین شرایط لازم برای درخواست ویزه به وب سایت دولت کشور (سفارت یا کنسولگری) مراجعه کنید.

 2. اسناد مورد نیاز را جمع کنید.

 1. نامه پیشنهاد کار خود را دریافت کنید.

 2. هزینه های لازم برای اعمال را تعیین کنید.

  Flaticon Icon

اسناد مورد نیاز را جمع آوری کنید

 • گذرنامه ویا پاسپورت معتبر برای سفر به کشوری که به آن سفر می کنید

 • درخواست ویزه غیر مهاجرتی (در وب سایت دولت / کنسولگری پیدا می شود)

 • در صورت نیاز به پرداخت هزینه قبل از مصاحبه ، پرداخت هزینه باید صورت بگیرد

 • عکس - اطمینان حاصل کنید که به الزامات وب سایت پایبند باشید شماره رسید درخواست تأیید شده شما

انجام دهیم

Flaticon Icon

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte