اشخاص زیادی به دلایل مختلف با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ممکن است حتی از نزدیکان و دوستان ما باشند. غم از دست دادن عزیزی یا ناامیدی و دیگر مشکلات می‌توانند زندگی افراد را مختل کنند و ما می‌بایست به بهبود وضعیت این افراد کمک کنیم و کمک کنیم به زندگی عادی بازگردند.

Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash عکس از Maksym Kaharlytskyi از وبسایت آنسپلش

اشتراک گذاری خاطرات

صحبت کردن درباره خاطرات و احساسات میتواند به آن‌ها احساس بهتری بدهد و حس کنند که تنها نیستند.

Photo by Jon Tyson on Unsplash عکس از Jon Tyson از وبسایت آنسپلش

سوال بپرسید و گوش دهید

با آن‌ها وقت بگذرانید. از حس اکنون‌شان سوال بپرسید، از اینکه دلشان برای چه چیزهایی از گذشته تنگ شده. سعی کنید قضاوت نکنید و بیشتر شنونده خوبی باشید.

مطمئنم شوید که همیشه تنها نیستند و با دیگران وقت می‌گذرانند. ورزش یا بازی دست جمعی و گروهی می‌تواند بسیار کمک کند. بازی دست جمعی و گروهی و یا حتی ورزش می‌تواند بسیار کمک کند.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash عکس از Priscilla Du Preez از وبسایت آنسپلش

وقت گذراندن با دیگران باعث:

  • کاهش احساسات منفی و استرس ‌زا

  • افزایش اعتماد به نفس

  • ترویج طرز فکر و زندگی سالم

پیشنهاد کمک کنید

شخص آسیب دیده و یا غمگین ممکن است با گرفتاری‌های زیادی دست و پنجه نرم کند. حتی یک کمک کوچک مثل کمک در آشپزی یا خرید خانه هم می‌تواند بسیار مفید باشد.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash عکس از Toa Heftiba از وبسایت آنسپلش

انجام دهیم

فکر کنید که چه راه‌های دیگری برای کمک به بهبود حال افراد غمگین وجود دارد؟

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte