میانگین کاربران گوشی های هوشمند روزانه 3 تا 4 ساعت وقت صرف تماشای گوشی های خود می کنند.

Byte Author Uploaded Image

کارشناسان توصیه می کنند هدفی را برای حفظ حداکثر 1-2 ساعت در روز تعیین کنید.

Byte Author Uploaded Image در زندگی شما چیزهای بیشتری از انتظار برای پیامک یا اعلان بعدی شما وجود دارد!

 waiting for your next text or notification!

Byte Author Uploaded Image

صفحه نمایش ممکن است باعث آسیب فیزیکی شود

صبر کنید، آسیب فیزیکی واقعی؟ چگونه؟

خستگی چشم

Byte Author Uploaded Image

مشکل خواب

Byte Author Uploaded Image

عدم تمرکز یا سردرگمی

Byte Author Uploaded Image

اضطراب

Byte Author Uploaded Image

پیامدهای اجتماعی

هرچه کمتر ارتباط چهره به چهره داشته باشید، تعاملات اجتماعی دشوارتر می شود.

Byte Author Uploaded Image

این فقدان آگاهی اجتماعی ممکن است شما را به تفسیر نادرست از موارذ زیر سوق دهد:

  • معنای پشت پیام ها

  • پاسخ آهسته به یک پیام

Byte Author Uploaded Image

آیا می خواهید زندگی خود را با تلفن خود بگذرانید?

این دو سناریو را در نظر بگیرید:

همه ما می‌توانیم از کاهش زمان صفحه نمایش خود بهره ببریم و زندگی خود را ادامه دهیم!

اولین قدم در ایجاد تغییر، توجه به این است که باید تغییر ایجاد شود.

Byte Author Uploaded Image

مرزبندی کنید

Byte Author Uploaded Image

مرزهای سالم می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • استفاده نکردن از گوشی در رختخواب

  • استفاده نکردن از گوشی هنگام غذا خوردن

  • هر روز وقت خود را صرف انجام یک سرگرمی غیر از صفحه نمایش کنید

  • بیرون رفتن

  • هنگام انجام کارهای خانه، موسیقی را از طریق بلندگوها روشن کنید

Byte Author Uploaded Image

Quiz

وقتی می خواهید گوشی خود را بیرون بیاورید و بی هدف از آن استفاده کنید، در عوض چه کاری می توانید انجام دهید؟

انجام دهیم

مطمئن شوید که چیزی را از دست نمی دهید - صفحه نمایش را بگذارید و با زندگی واقعی اطراف خود ارتباط برقرار کنید!

Byte Author Uploaded Image

این هفته خود را به چالش بکشید:

Byte Author Uploaded Image

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte