مدیریت زمان چیست ؟

مدیریت زمان یک پروسه یی است که شما پلان میریزین و آماده گی میگیرین به فعالیت های خود دبه یک مقدار وقت مشخص که کار های خود را تکمیل کنید.

  • آیا تا به حال نگران ازی بودین که چگونه بعضی مردم میتوانن کار های خود را انجام بدهند ولی شما نمیتوانید ؟

  • آیا شده مشکل خود را در قسمت تمرکز یا فوکس پیدا کنید؟

  • آیا کدام ضرورت به استراتیجی دارینکه وقت یا تایم خود را بهتر مدیریت کنید ؟

اگر جواب شما بلی است این درس شما را رهنمایی میکند و شمارا به یک راه جدیدکه بهتر تایم خودرا مدیریت کنین میبره.

Byte Author Uploaded Image

نکات برای مدیریت موثر زمان

Quiz

اولین قدم برای مدیریت موفق زمان چیست؟

توجه به مدیریت زمان

Photo by Nick Morrison on Unsplash

  1. ارزیابی کنیدکه در حال حاضر چگونه وقت خود را صرف میکنید .

  2. تعیین کنید که چی وظایف راباید انجام دهید و یک لیست برای انجام دادن ایجاد کنید.

  3. کار های را که باید ابتدا انجام شوند رت سازماندهی کنید.

  4. تخمین بزنید که هر کار چقدر زمان میبرد.

  5. روز کاری خود را برنامه ریزی کنید و تعیین کنید که چی مدت روی کار و اهداف خود کار میکنید.

  6. در صورت لازم برنامه ریزی را انجام دهید.

انجام دهیم

اکنون که درک بهتری از نحوه مدیریت زمان خود دارید. از این فرصت استفاده کنید و یک برنامه در مورد نحوه مدیریت وظایف و تعهدات روزانه ،هفته وار، ماهانه خود تهیه کنید.

این استراتیجی را دنبال کنید و به زودی خواهید دید که زمان بیشتری دارید برای انجام کاری که دوست دارید.

Photo by Levi Guzman on Unsplash

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte