Stephen Colbert blowing a kiss and saying,

 

شما فرصت عالی شغلی را دریافتید، رزومه و نامه پوششی تان را تهیه نمودید، درخواست خود را به صورت آنلاین به فهرست مشاغل ارسال کردید، و دعا می کنید که بررسی شش ثانیه‌ای رزومه را پشت سر بگذرانید.

اغلب اوقات، شوربختانه درخواست شغلی تان در سیاه چاله رزومه گم خواهد شد و هرگز به دست مدیر استخدام نخواهد رسید.

چیزیکه زیادتر درخواست دهندگان وظیفه نمی دانند این است که ۷۵٪  رزومه ها قبل ازین که بدست کسی برسد رد می شود. قبل از اینکه رزومه شما به دست شخصی برسد باید از  تحت برسی سیستم ردیابی متقاضیان بگذرد.

ایا می دانید که چگونه از سیستم ردیابی متقاضیان بگذرید؟

سیستم ردیابی متقاضیان چیست؟

A graphic showing the applicant tracking system process, from reviewing applications to  hiring selected applicants این سیستم یک تکنولوژی است که به خاطر اتومات و ساده ساختن پروسه استخدام به وسیله استخدام کنندگان استفاده می شود.این سیستم ها به کسب و کار اجازه می دهد تا اطلاعات را جمع آوری کند، مشتریان بالقوه را بر اساس تجربه و مجموعه مهارت سازماندهی کند و متقاضیان را فیلتر کند.

بیش از 90 درصد از 500 شرکت در حال حاضر از سیستم ردیابی متقاضیان استفاده می کنند. در حالی که این سیستم ها برای ذخیره اطلاعات نامزدها عالی هستند، بهترین سیستم های ردیابی متقاضیان می  توانند تمام ارتباطات با نامزدها را ردیابی کنند.این کار جستجو و فلتر معلومات کاندیدان را سهل می سازد، از هدر رفتن وقت جلوگیری کرده و انتخاب بهترین کاندید را اطمینان می دهد.

Quiz

کدام یک ازین کار ها را سیستم ردیابی متقاضیان برای پروسه استخدام استفاده می نمایند؟

سیستم ردیابی متقاضیان واقعا چگونه کار می کند؟

سیستم ردیابی متقاضیان رزومه را در یک دیتابیس جمع آوری و ذخیره می نماید تا برای استخدام کنندگان قابل دسترس باشد. سی‌وی ها همچنین ممکن است بعد از استخدام کارکان، تا مدت ها ذخیره شوند. پس، چگونه استخدام کنندگان از این سیستم استفاده می نمایند؟

۱.به خاطر جمع آوری و نمایش درخواست ها

۲.درجه بندی اتومات درخواست ها نظر به اوصاف شغل

۳.فیلتر نمودن درخواست ها بنابر  مهارت های کلیدی و نقش های کلیدی شغلی

۴. استفاده از سوالات حذفی برای مطابقت بهتر با نیازهای شغلی

Quiz

بزرگترین کاری که سیستم ردیابی متقاضیان به شرکت ها اجازه می دهد انجام دهند چیست؟

چطور از سیستم ردیابی متقاضیان بگذرید؟

A digital display of a lock disappearing into nothing  

۱.برخلاف باور عمومی، فورمت پی دی اف با بعضی ازین سیستم ها سازگار نیست.در حالیکه پی دی اف یک فورمت عالی برای حفظ دیزاین و متن سی وی شما است، اما سازگاری با تمام سیستم های ردیابی متقاضیان نیست، پس فورمت عادی داکیومنت ورد بهتر است.

۲. رزومه خود را مطابق اوصاف و ضروریات شغل تان آماده نمایید.

۳. از نکات کلیدی که در توضیحات شغلی ذکر شده در رزومه خود استفاده نمایید.

۴. از بخش های عناوین استندرد استفاده نمایید.

۵. دیزاین رزومه خود را زیاد تفننی نسازید. از پاورقی، سرورقی، ستون ها و جداول استفاده ننمایید.

۶. از هر دو شکل کامل و اختصاری کلمات استفاده نمایید. مانند: مستر مدیریت بازرگانی (MBA)

۷. از فونت معمولی و پر کاربرد استفاده نمایید.

Quiz

:سی وی خود را برای سیستم ردیابی متقاضیان آماده نمایید توسط

انجام دهیم

Two robots clapping

آماده ساختن سی وی با در نظر داشت سیستم ردیابی متقاضیان اولین گام در گذشتن ازین مرحله و روبرو شدن با فرد استخدام کننده واقعی است. اگر شما می خواهید جوابی از جانب استخدام کننده دریافت نمایید پس باید نخست سیستم ردیابی متقاضیان را شکست دهید.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte