مدیریت زمان چیست؟

مدیریت زمان فرآیندی است که طی آن فعالیت های خود را بر اساس زمان مشخصی که برای تکمیل آنها در اختیار دارید، برنامه ریزی و آماده می کنید.

  • آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه برخی افراد می توانند تمام آنچه را که در نظر گرفته اند انجام دهند و شما نمی توانید؟

  • آیا متوجه می شوید که در تمرکز مشکل دارید و نمی توانید کارهای اساسی را انجام دهید؟

  • آیا برای مدیریت بهتر زمان خود به چند استراتژی و نکات نیاز دارید؟

اگر پاسخ شما مثبت است، پس این درس باید به شما کمک کند و شما را در مسیر جدیدی برای مدیریت بهتر زمان قرار دهد.

Byte Author Uploaded Image

نکاتی برای مدیریت موثر زمان

Quiz

اولین قدم برای مدیریت موفق زمان چیست؟

ملاحظات مدیریت زمان

Photo by Nick Morrison on Unsplash

  1. نحوه ارسال زمان خود را ارزیابی کنید.

  2. تعیین کنید که چه وظایفی را باید انجام دهید، به عنوان مثال. یک لیست برای انجام دادن ایجاد کنید.

  3. کارهایی را که باید ابتدا انجام شوند سازماندهی کنید.

  4. تخمین بزنید که هر کار چقدر زمان می برد.

  5. روز کاری خود را برنامه ریزی کنید و تعیین کنید که چقدر زمان روی وظایف و اهداف خود کار خواهید کرد.

  6. در مواقع لزوم تغییراتی را در زمان بندی انجام دهید

انجام دهیم

اکنون که درک بهتری از نحوه مدیریت زمان خود دارید، از این فرصت استفاده کنید و یک برنامه عملیاتی در مورد نحوه مدیریت وظایف و تعهدات روزانه، هفتگی و ماهانه خود تهیه کنید.

این استراتژی را دنبال کنید و به زودی خواهید دید که زمان بیشتری برای انجام کارهایی که دوست دارید دارید!

Photo by Levi Guzman on Unsplash

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte