رومی ساز یا (Rumie-Build) پلتفرمی است که شما بینش و معلومات‌تان را در قالب بایت عرضه می‌کنید.

عکس از الکس پاگانلی در وبسایت آنسپلش Photo by Alex Paganelli on Unsplash

سازوکار

رومی ساز (Rumie-Build):

  • به صورت اتوماتیک بایت شما را ذخیره ‌میکند

  • شما چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی می‌توانید بایت درست کنید

برای دسترسی به بایت‌هایتان بر روی حساب کاربری‌تان در گوشه راست و بالایی صفحه کلیک کنید.

زمانی که برای اولین بار رومی ساز را باز می‌کنید می‌توانید یک آواتار مانند زیر درست کنید:

یک بایت جدید بسازید

یک بایت ترجمه کنید

ویرایش

نوار ابزار

اضافه کردن، پاک کردن و مرتب کردن مراحل

ویژگی‌ها: نکات جالب، امتحان، فهرست بررسی و اظهار نظر

انجام دهیم

رومی ساز هر روز پیشرفت می‌کند و رنگ و چهره تغییر می‌دهد! ما همچنین از بازخورد و نظرات شما عزیزان استقبال می‌کنیم.

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte