آیا کدام وقتی کردیت کارت خود را در ایستگاه اتوبوس میکشید و به تعدادی از غریبه که در اتوبوس سوار هستند هم نشان میدهید؟

و یا کدام وقتی عکس های آخرین مهمانی خود را در رسانه اجتماعی شغلی خود پست خواهید کرد؟ آیا به یک مجرم شناخته شده شماره تلفن و یا آدرس خانه خود را خواهید داد؟

اکثر ما به این سوالات "نه" خواهیم گفت، بدون این که متوجه شویم که در واقع این کارها را انجام می‌دهیم وقتی که عکس های خود ره به صورت عمومی آنلاین پست میکنیم.

از آنجایی که اکثر عکس های که ما آنلاین پست میکنیم عمومی هستند(رییس ما، غریبه ها، مجرمان، وغیره آن را دیده می‌توانند)، پس این بسیار مهم است که قبل از پست کردن سه چیز را در نظر بگیریم.

Flaticon Icon

آیا عکس هایم حاوی معلوماتی شخصی هستند؟

Photo by Code Mnml on Unsplash Photo by Code Mnml on Unsplash

هر نوعی از اطلاعاتی که در شناسایی شما کمک می کنند میتواند اطلاعات شخصی باشند. برخی از نمونه های آن نام شما، شماره تلفن و آدرس خانه تان هستند.

قبل از اینکه هر عکسی را در اینترنت پست کنید:

  • همیشه بررسی کنید که حاوی اطلاعاتی نباشد که شما نمی خواهید دیگران آن را ببینند. اگر این اطلاعات را در بر دارند، همیشه میتوانید که آن عکس را دوباره بیگیریند و یا آن اطلاعات را محو/قطع کنید.

  • بررسی کنید که عکس های شما دارای نشانگر موقعیت مکانی نباشد.

Quiz

شما عکسی از حیوان خانگی دوست داشتنی خود میگیرید، اما متوجه میشوید که شماره کریدیت کارت تان در آن دیده میشود. قبل از پست کردن آن چه کاری کرده میتوانیم که اطلاعاتی ما در امن باشد؟

چی کسی میتواند عکس های من را بیبیند؟

Photo by Samia Liamani on Unsplash Photo by Samia Liamani on Unsplash

عکس های ره که در اکونت های عمومی پست میکنیم شامل رسانه‌های اجتماعی، توسط خانواده، دوستان، کارفرما، کارفرمایان آیند و حتی غریبه ها قابل مشاهده است.

بنابراین قبل از آنلاین پست کردن هر عکس:

  • در نظر بگیرید که عکسی را که پست کرده آید برای هر مخاطب مناسب است یا خیر. آیا رئیس یا مادربزرگ شما آن عکس را تأیید میکند؟

  • تنظیمات حریم خصوصی خود را هوشمندانه انتخاب کنید. اگر نمی‌خواهید که غریبه ها عکس های شما ره بیبیند حساب خود را عمومی نکنید.

Quiz

چی کسی میتواند عکس های ره بیبیند اگر اکونت رسانه اجتماعی یک فرد عمومی باشد؟

آیا عکس های من برای پلتفرمی که استفاده میکنم مناسب هستند؟

Photo by In Lieu & In View Photography on Unsplash

Photo by In Lieu & In View Photography on Unsplash Photo by In Lieu & In View Photography on Unsplash

شبکه های اجتماعی زیادی وجود دارند. بعضی از پلتفرم ها ممکن است مبتنی بر شغل

 باشند(LinkedIn) یا مبتنی بر وبلاگ (Facebook).

بنابراین قبل از پست کردن هر عکس آنلاین این را در نظر بگیرید که آیا عکس های شما برای پلتفرمی که استفاده میکنید مناسب است یا خیر:

  • عکس ها شما همرا با دوستان و خانواده برای پلتفرمی اجتماعی مبتنی بر وبلاگ مناسب است.

  • هنگام پست کردن در پلتفرمی متمرکز بر شغل، مطمئن شوید که ظاهری شیک دارین، و لباس شما مناسب شغل شما است.

Quiz

کدام عکس ها برای پوست کردن در اکونت رسانه اجتماعی شغلی شما مناسب است؟

انجام دهیم

قبل از اینکه عکس بعدی خود را در اینترنت پست کنید، کمی وقت در باره این فکر کنید:

  • عکس های شما حاوی چه چیزی است

  • چی کسی میتواند آن را ببینند

  • و برای پلتفرمی که شما استفاده میکنید مناسب است یا خیر

هنگامی که این سه عامل را در نظر گرفتید، شما نسبت به امنیت و مناسب بودن پست خود اطمینان بیشتری حاصل میکنید. این هرگز بد نیست که در امن باشید، به خصوص آنلاین. پستینگ خوش!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte