آیا تا به حال هنگام کاهش فروش احساس بی انگیزگی کرده اید؟ یا هنگامی که مشتری‌ها دائم نه میگویند فکر کردید به انتها رسیده‌اید؟

Photo by Gemma Evans on Unsplash

در زیر شما بهترین استراتژی ها و مشوق ها را پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کنند انگیزه خود را حفظ کنید، و یک عملکرد عالی باشید.

چرا؟ زیرا انگیزه فروش یا فقدان آن می تواند بر بهره‌وری، چشم انداز و سلامت محیط کار تأثیر بگذارد.

تقدیر در منظر عمومی

Photo by NeONBRAND on Unsplash

با انجام نکات زیر به گروه خود نشان دهید که برای کارشان ارزش غائلید.

  • پیروزی های کوچک را جشن بگیرید.

  • وقتی از کارشان تعریف میکنید دقیق باشید.

  • همیشه از کلمه جادویی «ممنونم» استفاده کنید.

  • جایزه بدهید.

Quiz

چه عواملی باعث می‌شود کسی به کار کردن با یک مدیر فروش ادامه بدهد.

ایجاد و تقویت روابط

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

عناصر شخصی را به تعاملات خود اضافه کنید.

  • اعضای گروه خود را بشناسید. این باعث افزایش حمایت بیشتر هم گروهی‌هایتان می‌شود. سر صحبت را در دفتر باز کنید یا با هم چای بنوشید.

  • اگر چیزی به درد به خور برای مشتری‌های گذشته دارید با آنان تماس بگیرید و به مشتری دائم تبدیلشان کنید.

  • نشان دهید که به همکارانتان توجه میکنید و از آن‌ها اطلاع دارید.

Quiz

اگر مشتری اشاره کند که به سفر میرود، دفعه دیگر که او را دیدید باید:

اعتماد سازی

با داشتن یک ذهنیتی مفید و کمک کننده در گروه فروش خود اعتماد ایجاد کنید. اگر مسئله ای وجود دارد، روراست باشید و سریعا به گروه خود اطلاع دهید. سعی کنید مشکلات را حل کنید و به پیشرفت آنها کمک کنید.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

بازی ایجاد یک فرهنگ فروش مناسب، به گروه فروش خود کمک کنید اخلاق و ارزش‌های بالای خود را به مشتری نشان دهد.

وقتی یک فروشنده دائما «قهرمانانه» عمل می‌کند، یک ذهنیت انگیزشی در او شکل می‌گیرد.

فروشندگان باید به محصولی که می‌فروشند عمیقا ایمان داشته باشند. به آن‌ها کمک کنید که به این نتیجه برسند که با فروش جنس به مشتریان کمک می‌کنند که به هدف و وضعیت والاتری برسند.

Quiz

چه چیزی مانع ایجاد اعتماد به عنوان مدیر فروش نمی شود؟

تعیین اهداف

هدفمندی باعث تمرکز گروه و افراد می‌شود.

اهداف باید قابل دستیابی باشند اما نه لزوما خیلی آسان. باید شخص را به چالش بکشند اما به صورت منطقی قابل دستیابی باشند.

Byte Author Uploaded Image

انجام دهیم

برای توسعه فرهنگ و برنامه فروش، یک مورد که امروز به عنوان مدیر در پیش خواهید گرفت چیست؟

Flaticon Icon

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte