.ما میکرولرنینگ (خرد آموزی) را برای شما مفرح، جذاب و مرتبط تبدیل می‌کنیم

کتابخانه رومی مدام در حال تغییر و توسعه است و با کمک بازخورد و نظرات شما پیشرفت می‌کند.

Photo by Jason Leung on Unsplash Photo by Jason Leung on Unsplash

پر کردن شکاف

:(manpower) طبق یک نظرسنجی توسط شرکت چند ملیتی مدیریت منابع انسانی منپاور

برای آماده کردن خود برای کاریابی، بهترین فرمول موفقیت، تمرکز بر روی مهارت‌های یادگیری است.

Photo by krakenimages on Unsplash Photo by krakenimages on Unsplash

.اما این مهارت‌ها معمولا به صورت مستقیم در جایی آموزش داده نمی‌شوند

.برای کمک به صعود به قله پیروزی، رومی تلاش می‌کند تا این شکاف آموزشی را پر کند

به مهارت‌های نرم اهمیت بدهید

:مهارت‌های نرم مهارت‌های تعامل با دیگران هستند. این مهارت‌ها شامل

 • خلاقیت

 • نحوه ارتباط با دیگران

 • زندگی شخصی

 • حل مسائل

 • کار گروهی

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

کمی کردن آنها دشوار است، اما اینها عامل اصلی موفقیت در دنیایی است که بطور فزاینده‌ای دیجیتال و خودکار می شود.

.ما بینش انسان رو به صورت بایت در می‌آوریم تا به فراگیری مهارت‌های نرم کمک کنیم

Quiz

کدام یک از موارد زیر یک مهارت نرم هست که در یک بایت می‌توان آن را آموزش داد؟

مهارت‌های زندگی و شغلی

بایت‌ شکاف میان آموزش رسمی و آنچه را که برای موفقیت در کار و زندگی نیاز داریم، پر می‌کند‌.

Photo by Ivan Aleksic on Unsplash Photo by Ivan Aleksic on Unsplash

...چیز‌هایی مهمی که یاد نگرفته‌ایم

 • برنامه‌ریزی مالی

 • چانه‌زنی برای افزایش دستمزد

 • داشتن یک رابطه سالم

...چیزهایی که در مدرسه می‌آموزیم

 • حجم دایره

 • اشعار فردوسی

 • جدول مندلیف

عملگرا

بایت‌های ما بر روی رفتارها و مهارت‌های ملموس تمرکز دارند. هر بایت فراتر از ارائه اطلاعات، خواننده را برای بکاربردن آموخته‌هایش آماده می کند.

با توجه به این نگرش ما محتوای آموزشی را برای شما تولید می‌کنیم.

Flaticon Icon خصوصیات معمول افراد پیشرو در فناوری پیشرفته را شناسایی کنید.

Flaticon Icon ده فرد پیشرو در فناوری پیشرفته را نام ببرید.

Quiz

کدام یک از موارد زیر عملگرا است؟

انجام دهیم

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte