آیا اینگونه احساس را دارید وقتی شخصی از شما می خواهد ایده ای ارائه دهید؟

Homer Simpson staring blankly

A person leafing through a book that has question marks on every page

و آیا شما در مورد "سندروم کاغذ سفید" خیلی خوب می دانید؟

نقشه برداری ذهن ممکن است یک راه حل عالی برای ایده پردازی شما باشد!

نقشه ذهنی چیست؟

نقشه ذهنی نمایش تصویری ایده ها پیرامون موضوع اصلی است. اگر می خواهید یک نمای کلی از هر آنچه را که بالای آن کار می کنید داشته باشید ، مفید است.

برای یادداشت برداری ، تکرار یک درس یا ایجاد ایده می توانید از نقشه برداری ذهن استفاده کنید.

Branches connect key topics, subtopics and key words around the main idea.

چگونه ایده ها را ایجاد کنم؟

موضوعی را انتخاب کنید و مغز خود را رها کنید!

نقشه ذهنی منطقی است...

بوسیله ارتباط دادن ایده ها را پیدا کنید و با هم متصل کنید . ایده های خود را با استفاده از کلمات کلیدی به موضوعات اصلی و موضوعات کو‍‍چک متصل کنید.

یک نقشه ذهنی نیز خلاقانه است ...

ارتباط بصری ایده ها از نوشتن یک لیست ساده موثرتر است. این "به شما کمک می کند با استفاده از تفکر شعاعی ارتباطات و ایده های بیشتری ایجاد کنید."

همچنین به شما کمک می کند مفاهیم به هم پیوسته تری را تشخیص دهید.

مثال:

چه نوع ایده هایی می توانم ایجاد کنم؟

Flaticon Icon راه حل هایی برای حل یک مشکل

Flaticon Icon ایده هایی برای مسیر شغلی در مورد تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی را مطالعه کنید

Flaticon Icon موضوعاتی که در مقاله خود درباره آنها می نویسید

Flaticon Icon طراحی هایی برای ایجاد لوگو برای یک برند جدید

Quiz

در چه شرایطی می توانید از نقشه ذهنی برای ایجاد ایده استفاده کنید؟

نکاتی برای ساختن یک نقشه ذهنی خارق العاده برای ایجاد ایده های بیشتر!

  • زمان محدود تعیین کنید

  • از رنگ ها استفاده کنید

  • از تصاویر / نقاشی ها استفاده کنیدهرچه کمتر بهتر - سعی کنید فقط یک کلمه در هر ایده استفاده کنید

  • سبک خود را پیدا کنید!

آیا نوشتن و نقاشی را دوست دارید یا ویژگی های دیجیتالی را ترجیح می دهید؟ آیا ترجیح می دهید نقشه ذهنی خود را زیبا و یا گرافیکی با سبک شهری داشته باشید؟ این نقشه ذهن شماست ، ایده های شماست ، شما تصمیم می گیرید!

A man saying,

انجام دهیم

A person's head with gears turning inside it, and ideas floating around it

آیا هنوز در انتخاب شغل با مشکل روبرو هستید؟

آیا شما باید یک داستان کوتاه بنویسید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟

برای یافتن ایده ها و حل هر مشکلی که اکنون با آن روبرو هستید ، نقشه ذهنی را امتحان کنید!

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte