‎اگر ندانید که هر ماه چقدر خرج می کنید ، نمی دانید که در کجا زیادی خرج کرده‌اید. حتی کوچکترین خریدها می تواند به این معنی باشد که شما پول کافی برای تأمین هزینه های ماه خود نداشته باشید.

Byte Author Uploaded Image Photo by Alexander Mills (unsplash.com)

مشخص کنید که پول شما به کجا می رود

مرحله 1: ایجاد بودجه

  1. ابتدا تمام منابع درآمد خود (پولی که به دست می آورید) را در طول یک ماه یادداشت کرده و کل آن را محاسبه کنید.

  2. بعد ، لیستی از تمام هزینه های پیش بینی شده (پولی که خرج می کنید) برای ماه را بنویسید ، به عنوان مثال: رهن یا اجاره ، آب و برق ، مواد غذایی و حمل و نقل.

  3. هزینه ها را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کنید. هزینه های ثابت قابل پیش بینی است. آنها از یک دوره زمانی به دوره دیگر ثابت می مانند ، مثلاً مبلغی را که برای اجاره هزینه می کنید. هزینه های متغیر بر اساس تصمیمات هزینه های روزانه شما مانند غذا خوردن در رستوران ها یا خرید لباس تغییر می کنند.

Quiz

کدام یک از گزینه ها هزینه ثابت نیست؟

مرحله 2: بودجه ماهانه خود را بررسی کنید

Byte Author Uploaded Image

در پایان ماه اگر کل مخارج خود را درآمد خود کم کردید، و باز برای شما پول باقی ماند، شما راه درست را در پیش گرفته‌اید.

هر پولی اضافه را می‌تواند برای آینده مانند بازنشستگی پس‌انداز کنید‌. اگر در شرایطی هستید که هزینه ها بیشتر از درآمد است ، باید هزینه های متغیر خود را جستجو کنید تا مخارجی را برای برش پیدا کنید.

مرحله 3: روش ردیابی هزینه های خود را انتخاب کنید

می توانید از یک ابزار دیجیتال مانند صفحه گسترده یا یک جدول برای تخصیص بودجه استفاده کنید. بودجه راهی برای مدیریت پول شماست تا اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی برای تأمین کل هزینه های اصلی خود دارید. به عبارت دیگر ، این اطمینان حاصل می کند که درآمد شما بیشتر یا برابر با هزینه های شما است.

Byte Author Uploaded Image Photo By: Nordwood Themes (Unsplash.com)

از جدول استفاده کنید

در این ویدیو شما مشاهده می‌کنید که چگونه خرج‌های خود را در اکسل ردیابی کنید. اگر به اکسل دسترسی ندارید می‌توانید از خودکار و کاغذ استفاده کنید.

از نرم افزار استفاده کنید:

ردیابی مخارج می‌تواند کسل کننده باشید اما برنامه‌های زیادی برای راحت کردن کار شما وجود دارد.

  •   Mint

  •   PocketGuard

  • Clarity Money

  •     Goodbudget

بعضی از این نرم افزارها رایگان و بعضی پولی هستند.

انجام دهیم

خلاصه برای حفظ مدیریت روزمره پول:

  1. با ایجاد بودجه تمام پول خود را پیگیری کنید مهم است که شما از درآمد و هزینه های خود پیگیری دقیق داشته باشید.

  2. هزینه های خود را بررسی کنید. مرور آنها به شما این امکان را می دهد که ببینید هزینه های زیادی را صرف چه هزینه ای می کنید و بر این اساس تنظیم می کنید.

  3. هزینه های خود را بررسی کنید. مرور آنها به شما این امکان را می دهد که ببینید هزینه های اضافی را صرف چه هزینه ای می کنید و بر این اساس تنظیم می کنید.

قبل از پایان هفته کمی وقت بگذارید مخارج و بودجه خود را مرور کنید و برنامه ریزی مالی کنید‌.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte