آیا شما رهبری هستید که می خواهید به تیم خود در بهبود عملکرد کمک کنید اما نمی دانید چگونه؟

آیا مربی یا رهنمایِ یک ورزشکار هستید؟

آیا شما آموزگاری هستید که می خواهید دانش‌آموزان به موفقیت های بیشتری برسند؟

به کسی که می‌خواهد به یک هدف برسد، از طریق مدل GROW کمک کنید که یک رویکرد با ساختار و کاملاً مشخص درامر مربی‌گری است.

Blonde woman motivating saying

GROW چیست؟

این یک چارچوب ساده و قدرتمند است که به شما کمک می کند جلسات مربیگری خود را تنظیم کنید.

کلمه GROW گرفته شده از:

• هدف (Goal).

• واقعیت فعلی (Current Reality)

• گزینه ها Options / موانع  Obstacles

• پیشرفت (  Way Forward )

4 column progressive bar graph - Man standing on the first column

GROWدرک کلمه

در اینجا یک مثال ساده آورده شده است. فکر کنید به یک سفر برنامه‌ریزی میکنید.

اول، شما تصمیم می گیرید که کجا می خواهید بروید (هدف) از جایی که اکنون هستید (واقعیت).

Globe Icon showing pointing out 2 locations

Colourful house Icon

در مرحله بعدی، شما با توجه به عواملی مانند پرواز، قطار، رانندگی (گزینه ها)، هزینه‌ها، ویزا و ترافیک (موانع) سفر خود را برنامه ریزی می‌کنید.

Blue Car with love balloons Icon

Coins Calculator Bill Icon

Blue aeroplane amidst blue clouds Icon

Passport Flight ticket Icon

بعد از این، کار های که لازم است را انجام بدهید مانند بوک کردن تکت‌ها، درخواست مرخصی و خرید وسایل سفر (پیشرفت ).

Man hiking upwards Icon

بنابراین چگونه می توانید با استفاده از این مدل دیگران را رهنمایی کنید؟

با پرسیدن سوالات درست!

این سناریو را در نظر بگیرید.

آنی می خواهد وقت خود را بهتر مدیریت کند و کارهای روزانه بیشتری را در محل کار انجام دهد. او از رئیس خود سمیرا، کمک می گیرد.

Woman wearing a blazer in discussion with another smiling woman taking notes

بیایید ببینیم که سمیرا با استفاده از مدل GROW چگونه از آنی سوالات باز میپرسد.

مرحله ۱: هدف

آنی باید یک هدفِ مشخص، قابل اندازه گیری، واقع گرایانه و دارای محدوده‌ زمانی را تعیین کند.

سمیرا با پرسیدن سوالات ذیل به آنی کمک میکند :

 • شما میخواهید چه چیزی را بدست بیاورید؟

 • چه زمانی می خواهید به این هدف برسید؟

 • چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟

 • چطور میدانید آنچه را که میخواستید بدست آورده‌اید ؟

 • چه فکر میکنید اگر به هدف تان نرسید چه اتفاقی می‌افتد؟

Joey from Friends pointing to his head saying

نتیجه

آنی اکنون هدف خاصی را تعیین کرده است.

Woman screaming Yes

Quiz

آنی با توجه به سناریوی بالا کدام هدف را برای خود تعیین کرد؟

مرحله ۲: واقعیت

آنی باید واقعیت فعلی را درک کند.

سمیرا با پرسیدن سوالاتی ذیل آنی را کمک میکند:

 • در حال حاضر چه اتفاقی می افتد؟

 • از مقیاس ۱-۱۰ ، اگر یک موقعیت ایده آل ۱۰ باشد، شما اکنون در چه شماره ای هستید؟

 • میخواستید در کدام شماره ای باشید؟

 • فکر می کنید چرا تاکنون به این هدف نرسیده اید؟

The office gif Michael Scott saying

نتیجه:

آنی واقعیت را درک می کند. او در حال حاضر هر روز ۴ کار را انجام می دهد.

مرحله ۳: گزینه ها / موانع

سمیرا و آنی گزینه های موجود را کشف می کنند. و در مورد آن ایده پردازی می کنند.

سمیرا از آنی سوالات ذیل را میپرسد :

 • شما کدام گزینه ها را دارید؟

 • مزایا و معایب هر گزینه چیست؟

 • برای رسیدن به این هدف چه کارهایی را باید متوقف کنید؟

 • دیگر چه کارهایی را انجام داده میتوانستید ؟

Season 1 Beth GIF by Rick and Morty saying so many possibilities!

نتیجه:

آنی گزینه های خود را تجزیه و تحلیل کرده و برخی از راه های دستیابی به هدف خود را یافته است.

Quiz

کدام گزینه ها به آنی کمک خواهد کرد تا از موانع عبور کند؟

مرحله ۴: پیشرفت

سمیرا از آنی سوالاتِ ذیل را می پرسد تا وی را آماده بسازد که به کاری اقدام کند:

 • برای رسیدن به هدف خود دقیقا چی کاری را در چی زمانی انجام میدهید ؟

 • کدام یک از این گزینه ها را انتخاب خواهید کرد؟

 • چقدر به انجام دادن آن کار متعهد هستید ؟

 • چه چیزی می تواند شما را از پیشرفت باز دارد؟ چگونه بر این غلبه خواهید شد؟

Image showing the question

نتیجه

آنی بخاطر دانستن اینکه یک کار بطور اوسط در چه زمانی انجام میشود جستجو را آغاز میکند.

Gif of A judge saying

او بطرف هدف خود حرکت میکند .

چیست؟GROWبایدها و نبایدهای استفاده از مدل

 • The Office Gif of Jim saying با توجه و کنجکاوی گوش دهید

 • بگذارید کسی که توسط مربی هدایت میشود بیشتر صحبت کند

 • عاطفی باشید و پیشنهادهایی را ارائه دهید

 • Woman saying سوالات بسته نپرسید

 • در تصمیم گیری و قضاوت کردن عجله نکنید

 • برای کسی که توسط مربی هدایت میشود تصمیم نگیرید

انجام دهیم

آیا شما آماده مربیگری دیگران هستید؟ آنچه در ابتدا می توانید انجام دهید اینجاست!

Boy pressing a glowing Start sign with a confused expression GIF by memecandy

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte