ایا تا به حال به عنوان یک دانشجو دانشگاه با مدیریت زمان مبارزه کرده اید؟

Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

لیست کارهای که انجام شود

 • تهیه لیست کارهای که انجام شود:

  لیست کارهای انجام شده به شما کمک می کند شما منظم باقی بمانید و وظایف خود و تاریخ سررسید آنها را شناسایی کنید. شما میتوانید یک برنامه ریزی هفتگی یا ماهانه برای انجام دادن وظایف خود بسازید.

  to do list dog GIF

اولویت بندی کنید

 • وظایف مختلف را اولویت بندی کنید.

  ترتیب وظایف بر اساس تاریخ مقرر یا زمان مورد نیاز برای انجام آنها، راهی خوبی برای به موقع انجام دادن وظایف خود است. Cat Organize GIF by Industrial Workers of the World

استراحت کنید و به موقع تعیین شده کار کنید

 • استراحت و کار دریک چوکات زمانی باعث افزایش تولید و جلوگیری از خستگی. ذهنی می شود . برخی از مزایا عبارتند از:

-افکار واضح

-شما را با انگیزه نگه میدارد

hack my life kevin GIF by truTV

-کارایی

-تحسین مهارت های حل مشکلات

The Daily Show Lol GIF by The Daily Show with Trevor Noah

Quiz

آیا از زمان تان به شکل منطقی استفاده میکنید؟

عادت سالم مدیریت زمان

این فهرست عادات خوب مدیریت زمان را نشان می دهد که به شما کمک می کند تا کارها را انجام دهید و به نتایج دلخواه برسید:

 • داشتن هدف واضح.

 • از شر عوامل حواس پرتی و بهم ریختگی خلاص شوید.

 • معطل کنید

 • در یک زمان روی یک چیز کار کنید.

 • از استراحت ها به خوبی استفاده کنید.

 • انگیزه خود را حفظ کنید.

 • از برنامه ریزان و برنامه ها به خوبی استفاده کنید.

انجام دهیم

اکنون در مورد نکات مفید می دانید، وقت آنست که تمرین کنید Its Time Showtime GIF by Netflix Is a Joke

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte