مهارت قابل انتقال،توانایی است که می تواند در بسیاری از شرایط مختلف اعمال یا اجرا شود. به عنوان مثال، بازی در یک بازی ورزشی با دوستان خود ممکن است تجربه شغلی حرفه ای نباشد، اما می تواند نمونه ای عالی از از کارایی شما در کار تیمی باشد.

 

شما می توانید از مهارت های قابل انتقال استفاده کنید و همچنان با استفاده از این دستور العمل ها شما قادر به انجام وظیفه های مختلف میتوانید باشید!

کار تیمی) کار گروهی )

Byte Author Uploaded Image

برخی از مهارت هایی مانند کار تیمی می توانند در هر محل کار استفاده شوند. این مهارت نشان می هد که شما هم در کار تیمی ویا هم بصورت تنهایی در پروژه کار میتوانید کار کنید.

کار تیمی یک مهارت است که در بسیاری از شرکت ها استفاده می شود تا به شیوه هایی که می توانید با یک تیم همکاری کنید. داشتن این مهارت یک راه عالی برای نشان دادن است که شما می توانید با دیگران در سازمان یا کمپنی خود کار کنید.

Quiz

کدام یک از این گزینه ها نمونه ای از مهارت های کار تیمی است؟

!گوش دادن

Byte Author Uploaded Image

گوش دادن یک مهارت لازم در کار است.

و زمانی که شما در یک جلسه هستید و میخواهید به حرف های دیگران گوش دهید تا سخنان طرف مقابل را خوب بفهمید و درک کنید نه اینکه تنها برای پاسخ دادن گوش بدهید.

زمانی که می‌خواهید پاسخ بدهید مطمئن باشید بقیه افراد به سخنان شما گوش می‌دهند و خاموش هستند.

Quiz

کدام یک از این موارد قابل انتقال از مهارت های گوش دادن شما است؟

ارتباطات

هر شغلی روش های مختلفی ارتباطی خود را دارد.

ارتباطات شامل: ایمیل، جلسات یک به یک و انلاین میشود. هدف این است که کاملا واضح ارتباط برقرار کنید تا پروژه خود را پیش ببرید.

هنگامی که نمونه ای از مهارت های ارتباطی خود را بررسی میکنید، از خود بپرسید: آیا نمونه ای از ارتباطات نوشته شده، گفتاری یا مجازی بیشترین فایده را به کار من می دهد؟

Quiz

کدام یک از این نمونه های قابل انتقال از مهارت های ارتباطی شما است؟

سوالات عام برای مصاحبه

هر مصاحبه سوالهای مربوط به خود را دارد مانند:

  • چه چیزی شما را یک کاندید مناسب برای این کار می‌کند؟

  • چرا تصمیم گرفتید برای این کار درخواست کنید؟

  • آیا می توانید به من در مورد تجربه قبلی خود در رابطه با این نقش بگویید؟

همه این سوالات راه های بزرگی برای مهارت های قابل انتقال شما هستند، به طوری که شما می توانید نشان دهید که شما یک فرد آگاهانه و مناسب برای وظیفه هستید.

تطبیق مهارت‌های خود با کلمات کلیدی

در آگهی استخدام ممکن است مهارت‌های خاصی مانند کار گروهی و برنامه ریزی ذکر شده باشد. مطمئن شوید که توانایی شما این مهارت‌ها (در صورت داشتن این مهارت‌ها) در کاور لتر شما نوشته شده باشد.

 

به یاد داشته باشید که این مهارت‌ها می‌توانند شما را در رقابت جلو بیاندازند.

انجام دهیم

هنگامی که شما به سوالات مصاحبه پاسخ می دهید، مهارت های خود را بیان کنید. این به استخدام شما کمک می کند و به یاد داشته باشید که در کاور لتر تان بیان شده باشد.

در هر فرایندی، هدف شما باید این باشد که بر روی مدیر استخدام کننده تاثیر بگذارید تا به شرکت بپیوندید، مهارت های قابل انتقال شما بسیار کمک میکند. این مهارت‌ها به شما کمک می‌کنند که به عنوان مناسب ترین شخص برای وظیفه دیده شوید.

وقتی که برای مصاحبه بعدی آماده می شوید، لیستی از مهارت های قابل انتقال خود را درست کنید. سپس برای هر مهارت یک تجربه را مثال بزنید.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte