Flaticon Icon شایان شاگرد سال آخر دبیرستان است و استرس دارد!

او چند تا تکلیف دارد در عین حال در یک بند موسیقی می‌نوازد و در جای دیگر به صورت نیمه وقت کار می‌کند. چگونه می‌تواند منظم و خونسرد بماند؟

Guy Holding Cardboard Sign

با این چند تا راهبرد شایان از پسش بر می‌آید!

یک لیست درست کنید

چه چیز‌هایی برای انجام دادن کار‌هایتان نیاز دارید؟

یادداشت کردن کارهایی که باید انجام دهید باعث می‌شود که آن‌ها را بهتر تجسم کنید و تصویر بهتری نسبت به کار خود داشته باشید و در نتیجه احساس بهتری بکنید. با شکستن کارهای بزرگ به کوچکتر به خودتان اهداف کوچک تر برای انجام دادن بدهید.

لیست‌تان می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد, مانند:

 • یادداشت‌های چسبان

 • دفترچه تقویم

 • تقویم گوگل

 • دفترچه یادداشت

Post It Things To Do GIF by peppii

Quiz

شایان نیاز دارد کارهایی را که باید انجام دهد یادداشت کند. کدام کار را باید در لیستش بگذارد؟

کارهایتان را اولویت‌بندی کنید

در نظر داشته باشید:

 • فوری‌ترین کار موجود چیست؟ آن‌ را در ابتدا انجام دهید.

 • مهم‌ترین چیست؟ برای انجام دادنش برنامه‌ریزی کنید.

 • چه کاری بیشترین زمان را برای انجام دادن می‌گیرد؟ به مراحل کوچک تقسیمش کنید و گام به گام انجامش دهید.

 • آیا باید با دیگران کار کنید؟ باید برنامه آن‌ها را هم در نظر داشته باشید.

Byte Author Uploaded Image

شایان به کمک شما نیاز دارد:

شایان باید یک مقاله را تا آخر هفته تحویل دهید که به اندازه ۳۰% بر روی نمره درسش تاثیر دارد. هفته بعد دو تا کار گروهی و یک امتحان ریاضی دارد.

Quiz

به چه صورتی به شایان پیشنهاد می‌دهید که تکالیفش را اولویت‌بندی کند؟

به خود زنگ تفریح بدهید

ارزش یک زنگ‌‌ تفریح‌ با کیفیت را دست کم نگیرید.

یک قدمی بزنید و نفسی تازه کنید یا نرمش انجام دهید. این‌ها می‌توانند تاثیرات مثبتی بر روی شما بگذارند.

kit kat chocolate GIF by KitKat® Colombia

یک زنگ تفریح ... به خودتان بدهید:

 • پس از اتمام یک تکلیف

 • ساعتی یک بار

 • اگر حس می‌کنید دیگر نمی‌توانید تمرکز کنید

به یاد داشته باشید که نشستن پشت میزتان کل روز لزوما به این معنا نیست که شما کار را تمام می‌کنید.

Quiz

شایان در حال ساختن موسیقی برای گروهش می‌باشد و ممکن است چند ساعت طول بکشد. کی به خود وقت استراحت بدهد؟

به خودتان پاداش دهید

پاداش می‌تواند یک شیرینی پس از اتمام خواندن یک فصل باشد یا ۱۰ دقیقه بازی کامپیوتری پس از ۲ ساعت مطالعه.

پاداشی انتخاب کنید که از نظر زمانی محدود است و همه وقت‌تان را نمی‌گیرد.

انجام دهیم

چه کاری را باید این هفته تمام کنید؟

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte