هره ورځ له 120 ملیاردونو څخه ډیر کاري بریښنا لیک لیږل کیږي. 

Flaticon Icon

که چيري تاسي د کار یا شخصي دلیلونو لپاره بریښنالیک استوئ، دترلاسه کونکي ساحې په سمه توګه کارول کولای شی تاسي سره مرسته وکړي چی یو اغیزناک خبری کوونکی واوسی.

د "To" ساحه

 • To ستاسي د بریښنالیک اصلي ترلاسه کونکي (و) لپاره دی.

 • دا هغه کسان دي چې تاسي یې تمه لرئ چي ځواب تري ترلاسه کړئ.

 • د To ساحه کې لیست شوي د بریښنالیک ادرس په بریښنالیک کې شامل هرچا ته د لیدو وړ ديmail.

Byte Author Uploaded Image

د "Cc" ساحه

د Cc ساحه وکاروئ کله چې تاسي غواړئ یو څوک په بحث کې دخیل کړئ مګر دا د بریښنالیک لومړني ترلاسه کونکي نه دي.

Cc ګټور دی کله چې:

 • تاسي غواړئ یو څوک د بحث څخه خبر وي. 

 • تاسي غواړئ د بریښنالیک اصلي ترلاسه کونکي د نورو کسانو پیژندلو لپاره چې پیغام ورته لیږل شوي. 

Byte Author Uploaded Image

ایا تاسو پوهیږی:

Cc د کاربن کاپي لپاره دی. دا اصطلاح هغه ورځو ته د پام وړ دی کله چې ليکوونکي عام و. ټایپیسټان کولی شي د ځانګړي کاربن کاغذ په کارولو سره د سند خاص کاپي رامینځته کړي.

د "Bcc" ساحه

د Bcc ساحه وکاروئ کله چې تاسي غواړئ په خصوصي ډول د بریښنالیک څخه څوک خبر کړئ. د Bcc په ساحه کې شامل شوي د بریښنالیک ادرس د بریښنالیک له نورو ترلاسه کونکو څخه پټ دی.

Bcc ګټور دی کله چې:

 • تاسي غواړئ یو څوک بریښنالیک ترلاسه کړئ مګر تاسي يي نه غواړئ د بریښنالیک اصلي ترلاسه کونکي خبر شي. 

 • تاسي غواړئ چي د لوی شمیر خلکو ته د بریښنالیک کاپي ولیږئ. 

 • تاسي غواړئ چي د Bcc په ساحه کې شامل د پرسن محرمیت وساتئ.

Byte Author Uploaded Image

Quiz

د Bcc ساحه ښه کارول کوم دی؟

د To ،Cc، او Bcc ساحو څرنګوالی کارول

دا وضعیت په پام کي اوساتي.

Flaticon Icon Flaticon Icon تاسي د بریښنالیک له لارې د پیرودونکي شکایت ترلاسه کړی دي.

 • تاسو ځواب ورکړئ، د پیرودونکي بریښنالیک د "To" په ساحه کې کيږدي ځکه چې دوی اصلي ترلاسه کونکي دي.

 • که چيري تاسي غواړئ مشرمو ستاسو بریښنالیک وګورئ، نو تاسي به د دوی بریښنالیک د Cc په ساحه کې ورکړي.

 • که چيري تاسي غواړئ چی ستاسي مشر د بریښنالیک وګورئ پرته د پیرودونکي پوهیدو څخه، تاسي بايد د Bcc په ساحه کې د خپل مشر بریښنالیک دننه کړئ.

Quiz

ستاسي مشر غواړي چې تاسي د یو چا سره د یوې پروژې په اړه چې تاسي ټول په ګډه کار کوئ د وضعیت په اړه تعقیب کړئ. تاسي با د خپل مالک بریښنالیک ادرس په کومه ساحه کې دننه کوئ؟

اقدام وکړه

کله چې د بریښنالیک ليږي، یو شیبه وخت په پام کې ونیسئ چې ایا د Cc یا Bcc کارول ګټور دي یا اړین دي.

يادښت:

 • To: تاسي د بریښنالیک ته د ځواب تمه کوئ

 • Cc: تاسي غواړئ چي یو څوک د بریښنالیک څخه با خبر وساتئ

 • Bcc: تاسي غواړئ یو څوک د نورو ليك ترلاسونى څخه پټ وساتئ

License:

Your feedback matters to us.

دغې درس ما سره مرسته وکړه تر څو موضوع په ښه توګه زده کړم

Get support to take action on this Byte