ساعت ۱۰ صبح است و شما حوصله ندارید....

Photo by Sammy Williams on Unsplash عکس از Sammy Williams از وبسایت آنسپلش

بلی آموختن مجازی میتواند واقعا سخت باشد.

ادامه ادامه مطلب را بخوانید و دریابید که چگونه میتوانید احساس خستگی کمتری کرد و کار های مکتب را بیشتر انجام داد .

داشتن خواب کافی

خواب کافی به ما کمک میکند که:

 • در کار و تحصیل پیشرفت کنیم

 • حافظه خود را تقویت کنیم

 • روحیه بگیریم

هر شب در وقت معین تا وقتیکه به تخت خواب خود میرویم از ۷ الی ۹ ساعت خواب شویم.

قبل از خواب کردن تیلیفون خود را چک کرده! و بهتر است که کمتر از ۳۰ دقیقه پیش از اینکه به خواب برویم از استفاده وسایل الکترونیکی خودداری کنیم.

یک گوشه مشخص را برای مطالعه ایجاد کنید

Byte Author Uploaded Image انتخاب کنید یک یا دو ساحه را که تنها تمرکز شما بالای کارهای مکتب تان باشه

اگر به جدای از محیط اطراف خود احتیاج دارید , کمد یا گوشه ای بلااستفاده را با چند مورد کم هزینه از فروشگاه سخت افزار

 • تخته متوسط فیبر و یا تخته چگال

 • طبقه بندی

از فضای دیوار با سطل های قفسه بندی عمودی و سازماندهی دیوار استفاده کنید .

به عنوان انگیزه اضافه شده , سعی کنیداین فضا را با مواردی شخصی کنید که لذت شما را فراهم میکند .

 • نباتات خانگی

 • گیرنده زیبا قلم

 • چراغ رومیزی

 • نقاشی دیواری

Work From Home Cat GIF by Boss Dotty Paper Co. میزی

استفاده کردن از وقت

Person holding clock rolls button on the side to make clock hands go back and forth between clockwise and counter-clockwise

استفاده کردن از وقت خود در روز در چندین بخش باعث میشود تا در مطالعه و کار خانگی از ضایع شدن وقت بیش از حد جلوگیری شود.

یک هشدار یا زنگ ساعت بگذارید برای :

 • درس خواندن

 • وقفه

 • وعده غذایی

 • سرگرمی

دست کم گرفتن گیچ شدن فکر

اگر شما همراه با خانواده تان زندگی میکنید:

 • برنامه خود را به آنها اطلاع دهید

 • یک علامه (مزاحمت نشوید) زمانیکه شما مصروف کار هستید

سروصدا را از بین ببرید:

 • از گوشکی های که صدای آن بلند است خوداری نماید

 • موزیک های دیگر, صدای های دلپذیر , و صدای طبیعی , صدا هایکه اندازه آن متوسط باشد در حدود ۷۰ تا ۹۰ دسیبل میباشند

یادداشت گرفتن

یادداشت گیری به شما کمک میکند تا درباره چیزی تمرکز کنید و آنچه را که در سخنرانی , و کنفرانس اختصاص داده اید به یاد بیاورید .

خواه نوشتن یا تایپ کردن یادداشت کردن هر آنچه را که میبینید کلمه به کلمه میشوند غیر ممکن است فقط بهترین مفهوم های آنرا یادداشت نماید .

Photo by Jess Bailey on Unsplash عکس از Jess Bailey از وبسایت آنسپلش

انجام دهیم

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash عکس از Kelly Sikkema از وبسایت آنسپلش

وقت خود را برسی نمایید , برای تمرکز بیشتر باید یکی از نکات را انجام دهید .

یادگیری مجازی باعث استرس میشود , شما با استفاده از این نکات باید تمرکز تان را حفظ کنید.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte