اجازه‌نامه مشترکانه خلاقانه جایگزینی برای نسخه سنتی حق تکثیر یا کپی رایت (copy right) است. این اجازه‌نامه به دیگران اطلاع میدهد که شما اجازه استفاده از اختراع و نوآوری را به دیگران میدهید. اما هفت نوع اجازه‌ نامه وجود دارد که بستگی به شرایط زیر میتوانید از آنها انتخاب کنید.

 • آیا نیازی به ارجاع به صاحب اثر هست؟

 • آیا می‌شود با مجوزهای خاص از آن بهره‌برداری کرد؟

 • آیا از کل اثر استفاده میکنید یا از بخشی از آن؟ یا تنها از آن اقتباس میگیرید؟

 • آیا پروژه شما به صورت تجاری منتشر خواهد شد؟

منبع همه اطلاعات این بابت برگرفته از وبسایت است.

Byte Author Uploaded Image

دامنه عمومی اختصاصی اجازه‌نامه مشترکانه خلاقانه

 قطعه ای با علامت CC0 در دامنه عمومی منتشر شده است.  می توانید بدون محدودیت از آن استفاده کنید.

 • نیازی به ارجاع به صاحب اثر نیست.

 • شما نیاز به پروانه خاصی برای بهره‌برداری از اثر ندارید.

 • شما میتوانید از کل اثر استفاده کنید یا از آن اقتباس بگیرید.

 • میتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

Quiz

شما عکسی عالی پیدا کرده اید که با علامت CC0 از یک تاج پوش جنگلی مشخص شده است. شما می خواهید از آن در کلاژی که طراحی آن را سفارش داده اید استفاده کنید. چگونه می توانید از این عکس استفاده کنید؟

ارجاع - اشتراک همسان

CC-BY شما را ملزم میکند که آفریننده کار را ارجاع دهید.

 • شما نیاز به پروانه خاصی برای بهره‌برداری از اثر ندارید.

 • شما میتوانید از کل اثر استفاده کنید یا از آن اقتباس بگیرید.

 • میتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

CC-BY-SA شما را ملزم میکند که آفریننده کار را ارجاع دهید. شما همچنین نیاز به اضافه کردن نشان CC-BY-SA به اثری که تولید میکنید دارید.

 • نیاز به ارجاع به صاحب اثر دارید.

 • شما باید اثرتان را به همراه پروانه‌های خاصی, به ویژه اجازه‌نامه CC-BY-SA را منتشر کنید.

 • شما میتوانید از کل اثر استفاده کنید یا از آن اقتباس بگیرید.

 • میتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

Quiz

شما می خواهید از گزیده ای از آهنگ با عنوان CC-BY در پادکست رایگان خود استفاده کنید. اما از آنجا که شما فقط از یک قسمت کوچک استفاده می کنید و آن را با دیگران مخلوط می کنید، نمی خواهید وقت بگذارید و نام سازنده را بگذارید. آیا این درست است؟

ارجاع - ارجاع غیر تجاری - اشتراک همسان

 CC-BY-NC از شما می خواهد خالق اصلی اثری را که می خواهید استفاده کنید ارجاع دهید. شما نمی توانید از این اثر در هیچ کار تجاری استفاده کنید.

 • نیاز به ارجاع به صاحب اثر دارید.

 • شما نیاز به پروانه خاصی برای بهره‌برداری از اثر ندارید.

 • شما میتوانید از کل اثر استفاده کنید یا از آن اقتباس بگیرید.

 • نمیتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

Byte Author Uploaded Image

CC-BY-NC-SA از شما می خواهد سازنده اصلی اثری را که می خواهید استفاده کنید ارجاع دهید.  شما نمی توانید از این رسانه در هیچ کار تجاری استفاده کنید.  همچنین، شما باید آفرینش جدید خود را با مجوز CC-BY-NC-SA به اشتراک بگذارید.

 • نیاز به ارجاع به صاحب اثر دارید.

 • شما باید آن را با مجوزهای خاص، به ویژه با مجوز CC-BY-NC-SA، منتشر کنید.

 • می توانید از آن به طور کامل یا در کارهای مشتق شده استفاده کنید.

 • شما نمی توانید از این کار در کارهای تجاری استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

Byte Author Uploaded Image

Quiz

شما در حال تهیه یک کمپین تبلیغاتی برای محصول جدید خود هستید. شما می خواهید تصویری را با مجوز CC-BY-NC-SA منتشر کنید. آیا میتوانید؟

ارجاع - نودرویس (Nodervis) و ارجاع - غیر تجاری - اجازه‌‌نامه نودرویس

 CC-BY-ND از شما می خواهد سازنده اصلی اثری را که می خواهید استفاده کنید ارجاع دهید. شما نمی توانید این اثر را .ویرایش کنید

 • نیاز به ارجاع به صاحب اثر دارید.

 • شما نیاز به پروانه خاصی برای بهره‌برداری از اثر ندارید.

 • نمیتوانید از آن اقتباس بگیرید.

 • میتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

 CC-BY-NC-ND از شما می خواهد سازنده اصلی اثری را که می خواهید استفاده کنید ارجاع دهید. شما نمی توانید این اثر را .ویرایش کنید

 • نیاز به ارجاع به صاحب اثر دارید.

 • شما نیاز به پروانه خاصی برای بهره‌برداری از اثر ندارید.

 • نمیتوانید از آن اقتباس بگیرید.

 • نمیتوانید در موارد تجاری از آن استفاده کنید.

Byte Author Uploaded Image

Byte Author Uploaded Image

Quiz

شما آهنگ جالبی با اجازه‌نامه BY-NC-ND پیدا میکنید و میخواهید کلیپی از آن را در پادکستتان که توسط حامیانتان حمایت مالی میشود، استفاده کنید. اما شما فکر میکنید که اینکار ارزشش را ندارد. چرا؟

انجام دهیم

اکنون که میتوانید بین اجازه‌نامه مشترکانه خلاقانه تفاوت قائل شوید، میتوانید رسانه‌های مجوز‌ داری را انتخاب کنید که مناسب کارتان باشد. این هفته، به دنبال وب سایتی که در میزبانی اجازه‌نامه های مشترک تخصص دارد، باشید. همچنین میتوانید یکی از کار‌های خود را با توجه به اجازه‌نامه های مشترک خلاقانه به اشتراک بگذارید.

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte