پدر و مادر شما غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود را دارند و اگر این شخص یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خانواده باشد، ممکن است شما همچنان غمگین باشید. احساس شما با آنچه والدین تان تجربه می کنند متفاوت خواهد 

پس چگونه می توانید در این زمانِ سخت، والدین عزادار خود را دلداری دهید؟

A family standing in a field with their arms on each other's shoulders comforting one another. Photo by Dim Hou on Unsplash

1. خاطرات را یاداوری کنید

به اشتراک گذاشتن قصه ها و صحبت کردن در مورد احساسات خود به والدین تان کمک می کند و به آنها نشان می دهد که در غم و اندوه خود تنها نیستند.

Person looking through a photo album. Photo by Laura Fuhrman on Unsplash

2. سوال بپرسید و به جواب آنها گوش دهید

در مورد اینکه والدین شما بیشتر از همه دلتنگ چه چیزی در مورد عزیزشان هستند و چگونه با غم خود کنار می آیند، سؤالات خاصی بپرسید.

ممکن است نگران باشید که چیز اشتباهی بگویید یا بیش از حد احساساتی باشید، اما این به والدین شما کمک می کند تا در مورداحساسات خود صحبت کنند و این نشان می دهد که شما برای آنها اهمیت قائل هستید.

Daughter hugging and comforting her father.

3. پیشنهاد کمک دهید

در این زمان ممکن است مادر یا پدر شما با مسئولیت های دیگری روبرو باشند پس شما میتوانید در کارهای روزانه مانند کار در حویلی، آشپزی یا خرید مواد غذایی به آنها کمک کنید. کار های کوچک هم‌کافی است.

Cartoon of man going around in circles mowing the grass.

Quiz

مادر دن اخیرا درگذشت. دن برای کمک به پدرش چه کاری باید انجام دهد؟

4. از قبل برای تعطیلات برنامه ریزی کنید

تعطیلات می تواند زمان سختی برای غم از دست دادن یک عزیز باشد. پیشنهاد کمک دهید و در فعالیت های تعطیلات یا برنامه ریزی یک کاری خاصی را به یاد عزیز تان انجام دهید تا به والدین تان کمک کنید. 

Empty place setting at a table decorated for the holidays. Photo by Micheile Henderson on Unsplash

5. روز های خاص را به یاد داشته باشید

روزهای خاصی مانند تولدها یا سالگردها را که ممکن است خاطره ای از عزیزانشان را تازه کند، یادداشت کنید و در این روزها، نه تنها در سال اول، بلکه در سال‌های بعد نیز به والدین تان در این مورد دلداری دهید .

Birthday candles in the dark. Photo by engin akyurt on Unsplash

6. بررسی کنید

سال دوم پس از مرگ یکی از عزیزان، اغلب سخت ترین سال است. ممکن است فکر کنید غم والدین شما تمام شده است و دیگر نیازی به حمایت نیست، اما هیچ جدول زمانی مشخصی برای غم و اندوه وجود ندارد

پس به یاد داشته باشید که بررسی کنید تا ببینید وضیعت والدین تان چگونه است، زیرا زمانی که احتمالا بیشتر به شما نیاز دارند این زمان است.

Mother and daughter hugging each other.

انجام دهیم

مرگ یکی از عزیزان یکی از سخت ترین چیزهایی است که در زندگی با آن روبرو خواهید شد. شما و خانواده‌تان به روش خودتان غمگین خواهید شد، اما مهم است که در کنار یکدیگر باشید.

Father and his kids coming together for a hug

والدین تان را با انجام این کار ها دلداری دهید : 

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte