Byte Author Uploaded Image

محققان تخمین می زنند که یک فرد به طور متوسط 3 سال از عمر خود را صرف تماشای رسانه های اجتماعی می کند.

آیا این به نظر شما خیلی زیاد است؟

آیا می خواهید زمان خود را در رسانه های اجتماعی کاهش دهید، اما مطمئن نیستید که اگر به این سؤالات <<بله>> پاسخ دهید، این بایت برای شما مناسب است!

اعلان های رسانه های اجتماعی را غیرفعال کنید

اعلان ها را غیرفعال کنید و از رسانه های اجتماعی در زمان های ثابت در ساعات اداری روز استفاده کنید.

به عنوان مثال، رسانه های اجتماعی را در طول یک استراحت برنامه ریزی شده در ساعات اداری خود بررسی کنید.

زمان و تمرکز خود را دوباره به دست آوردید!

از تایمر برنامه استفاده کنید

با استفاده از تایمرهای برنامه، می توانید زمان صرف برنامه را کنترول کنید.

برای مثال، می توانید آن را طوری تنظیم کنید که فقط 30 دقیقه در روز از فیس بوک استفاده کنید.

پس از رسیدن به حد مجاز، فیس بوک برای آن روز متوقف می شود.

نحوه استفاده از زمان صفحه نمایش اپل، یک برنامه ویژگی ها را محدود می کند: برای دستگاه اپل

نحوه استفاده از برنامه رفاه دیجیتال گوگل برای تنظیم تایمر برنامه: برای دستگاه های اندروید

گوشی خود را به اتاق خواب نیاورید

تلفن و تبلت خود را یک شب در اتاق دیگری بگذارید.

استراحت و آرامش!

Flaticon Icon

Flaticon Icon

یک ساعت زنگ دار مدرسه قدیمی را در اتاق خواب قرار دهید.

مرحله جایزه: قانونی تنظیم کنید که حداقل یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب تلفن خود را نروید!

Byte Author Uploaded Image

انجام دهیم

از کدام استراتژی برای ایجاد مرزهای سالم تر با رسانه های اجتماعی استفاده می کنید؟

Byte Author Uploaded Image

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte