آیا می دانید احساس شما می تواند بر کیفیت کار شما تأثیر بگذارد؟ درسته!

گذشته از این ، شما یک ربات نیستید بلکه یک موجود احساسی هستید.

Photo by Tengyart on Unsplash Photo by Tengyart on Unsplash

 

یادگیری مدیریت احساسات و ارتباط با دیگران یکی از مهارتهای مورد تقاضا در نیروی کار امروز است. این مسئله به همان اندازه مهارت های فنی لازم، برای تکمیل کار شما مهم است .

هوش هیجانی چیست؟

Flaticon Icon هوش هیجانی عبارت است از:

 • آگاهی از اینکه احساسات می توانند رفتار ما را تحت تأثیر قرار دهند و بر افراد تأثیر بگذارند(بطورمثبت و یامنفی )

 • یادگیری نحوه مدیریت این احساسات( احساسات خودمان و هم دیگران )

چه مهارتهایی هوش هیجانی را تشکیل می دهند؟

هوش هیجانی مانند "مهارت اصلی " است که از مهارت های خاص تری ساخته شده  و با  هم کار می کنند.

Flaticon Icon

          

 •  خودمدیریتی - شما می توانید احساسات و رفتارهای تکانشی را کنترل کنید ، ابتکار عمل را بر عهده بگیرید و تعهدات خود را دنبال کنید.

 • خودآگاهی - شما نقاط قوت و ضعف خود را می دانید و اعتماد به نفس دارید.

 • آگاهی اجتماعی - شما همدلی دارید. می توانید احساسات ، نیازها و نگرانی های افراد دیگر را درک کنید.

 • مدیریت روابط - شما می دانید که چگونه به وضوح ارتباط برقرار کنید. الهام ببخشید دیگران را  تحت تأثیر قرار داده و در یک تیم به خوبی کار کنید .

چرا هوش هیجانی قوی مهم است؟

Flaticon Icon هوش هیجانی قوی می تواند شما را به موارد زیر هدایت کند:

 • روابط قوی تری ایجاد کنید.

 • موفقیت تیم در مکتب یا محل کار را تقویت کنید.

 • اهداف شغلی و شخصی خود را بدست آورید.

 • مهارت های همدلی خود را ارتقا دهید.

 •   بررسی کنید که چگونه در شرایط استرس زا واکنش نشان می دهید و مسئولیت خود را بر عهده می گیرید.

 • بهتر تصمیم بگیرید و مشکلات را حل کنید.

 • انتقاد سازنده را بشنوید ، تأمل کنید و پاسخ دهید.

 

Quiz

کدام یک از اعضای تیم تظاهر کننده هوش هیجانی بالایی نیستند؟

انجام دهیم

 

بهترین قسمت این است که شما میتوانید در بهبود هوش هیجانی خود کار کنید. اگرشما میترسید، اینجا مکانی برای بهبود هوش هیجانی است.

Dwight Lets Do This GIF by The Office این هفته امتحان کنید:

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte