آیا دنیای دیجیتال سوالی برای تان ایجاد کرده است چنانچه یادداشت برداری با دستگاه تان موثر تر از یادداشت گیری با دست است ؟

Photo by Marvin Meyer on Unsplash Photo by Marvin Meyer on Unsplash

بسیاری از افراد روی لپ تاپ ها یا دستگاه های خود یادداشت برداری میکنند. این یک روش عالی برای بدست آوردن سریع ایده ها به نظر میرسد، اما واقعا چه مقداری از این اطلاعات را میتوانیم حفظ کنیم؟

تفاوت میان یادداشت دیجیتال و یادداشت دست نویس چیست؟

کاغذ و قلم خود را آماده کنید!

Flaticon Icon

چرا برای آموزش یادداشت برداری کنیم؟

یادداشت برداری به دو طریق اصلی به یادگیری کمک میکند.

ذخیره سازی خارجی

این فرضیه نشان میدهد که خواندن یا دوباره خواندن یادداشت ها (گرفته شده توسط فرد یا شخص دیگری) به یادگیری مطالب کمک میکند.

Flaticon Icon

رمزگذاری

این ایده نشان میدهد ماندگاری اطلاعات با فعالیت که مغز شخص هنگام یادداشت برداری انجام میدهد، توسعه می یابد.

قبل از تصمیم گیری درباره نوشتن، مغز باید اطلاعات ورودی را درک کند.

این بدان معناست که افراد در حین ادامه کار، مطالب را یاد میگیرند حتی اگر هرگز دوباره به یادداشت ها نگاه نکنند.

Quiz

با تایپ کردن یادداشت ها کلمه به کلمه در یک لپ تاپ شخص اطلاعات را رمز گذاری می کند در حالی که آنها را برای آینده ذخیره میکند.

دو طریقه یادداشت برداری دست نویس

حال بیایید به ویژگی های دو نوع اصلی یادداشت برداری بپردازیم:

فعال: داشتن مهارت های تولید، سازماندهی، وتولید دوباره.

Flaticon Icon

غیر فعال (کمتر فعال)

 • کاپی کلمه به کلمه (‘تحت الفظی’)

 • مغز کم فعالیت میکند

 • مفاهیم را به هم ارتباط داده نمیتواند

 • مسایل مهم (کلیدی) را جدا کرده نمیتواند

Flaticon Icon

فعال

 • این یادداشت برداری تفسیری است

 • خلاصه سازی و نقل ایده ها

 • نقشه های مفهومی و افکار شخصی

 • درک بهتر و دید بزرگ

Quiz

در کدام روش یادداشت برداری مغز شما فعالیت بیشتری میکند؟

چگونه اطلاعات را به یاد می آوریم؟

به گفته روانشناسان, “یک دلیل عمده که چرا شما نمیتوانید اطلاعاتی را به خاطر بسپارید این است که آنها را از اول یاد نگرفته اید. اگر نتوانید اطلاعات را در حافظه رمز گذاری کنید، بعدا آنرا به خاطر نمی آورید.”

سه مرحله حافظه عبارتند از:

رمز گذاری - ذخیره سازی - بازیابی

Flaticon Icon

ما نمیتوانیم چیزی را که رمزگذاری نکرده ایم به یاد آوریم، بنابرین باید شیوه های یادداشت بردداری را توسعه دهیم که از جمع آوری اضافی مسایل پشتیبانی میکند. این به یادگیری بهتر ما کمک می کند.

یادداشت برداری بهتر

یادداشت برداری دیجیتال و دست نویس مزایایی دارد که تمام نویسی نامیده میشود. یادداشت های دیجیتال آسان تر جستجو میشوند; یادداشت های دستی برای طرح و خواندنساده تر اند.

این دیاگرام با تاکید بر بررسی آن مزایای هر دو را نشان میدهد:

Byte Author Uploaded Image

یادداشت دیجیتال و دست نویس به روش های مختلف به یادداشت گیرنده گان کمک میکند.

چه از قلم و کاغذ و یا لپ تاپ استفاده کنید, سود واقعی در بررسی یادداشت ها در اسرع وقت است.

هر دو شیوه را امتحان کنید:

 • می توانید یادداشت ها را دست نویسی کنید بعدا آنرا در کمپیوتر بنویسید.

 • اطلاعات را رمز گذاری کنید و مسایل را عمیق تر درک کنید.

 • میتوانید یادداشت های دیجیتالی بگیرید (از وسوسه نوشتن هر کلمه پرهیز کنید).

  آنها را چاپ کرده و طرح های اضافی را با دست به آن اضافه کنید.

 • در هر صورت, شما در حال مرور و افزودن مسایل هستید.

انجام دهیم

یادداشت های دست نویس ما را مجبور میکند که گزینش بیشتری داشته باشیم (در گزینش خلاق باشیم) و رمز گذاری کنیم زیرا ما نمیتوانیم به همان سرعتی که تایپ میکنیم بنویسیم.

آیا باید به کتابچه ها برگردیم؟

آیا اجتناب از تکنالوژی واقع بینانه است؟

 

Photo by Green Chameleon on Unsplash Photo by Green Chameleon on Unsplash

امروزه پذیرش ایده قلم و کاغذ برای بسیاری از افراد دشوار است, اما دارای ویژگی های است که در دنیای دیجیتال ما مورد استقبال قرار میگیرد. همانطور که فناوری های جدید تبلت و قلم توسعه می یابند، ممکن است متوجه شویم که این ها مزایای هر دو را ارائه دهد.

Photo by Suganth on Unsplash Photo by Suganth on Unsplash

تا زمانیکه این موارد را بهتر درک نکنیم، روش های مختلف یادداشت برداری را امتحان کنید تا ببینید بهترین روش برای شما کدام است. ابزار های جدید همیشه ظهور خواهند کرد, ولی کاغذ و قلم هرگز از بین نرفته اند. از هر ابزاری که میتوانید به نفع خود استفاده کنید!

  Flaticon Icon

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte