طلوع آفتاب زرد و نارنجی با آسمان آبی و ابر های سفید کرکی Photo by zenad nabil on Unsplash

روتین صبحگاهی راهی عالی برای افزودن مراقبت از خود به زندگی شماست!

روال صبحگاهی:

 • روز شما را درست شروع می کند.

 • به شما کمک می کند تا در یک وضعیت ذهنی مثبت قرار بگیرید تا بتوانید هر آنچه را که روز برای شما در نظر گرفته است، انجام دهید.

ایا شما آماده هستین تا روال صبحگاهی خودتان را بسازین؟

چگونه از داشتن یک برنامه صبحگاهی سود ببرم؟

دریک احساس “ استرس و قهر “ را قبول ندار د اما “روز را غصب کن” تایید میکند

استرس کمتر. اگر عجله ندارید،می توانید تا صبح راحت باشید .

بهره وری بیشتر. روز شما موفق تر می کند. به طور مثال، می تواند به شما زمان دهد تا رسیده گی بهلیست کار های خود کنید.

افزایش مهارت های مقابله ای. فعالیت های آرام بخش و متمرکز  به شما قدرت ذهنی میدهد و کمکمی کند تا با خر چیزی که در زنده گی رو به رو می شوید مقابله کنید

Flaticon Icon

مزایای دیگر آن عبارت از :

 • رضایت بیشتر داشتن. به عنوان مثال نوشیدن یک گیلاس آب در  ابتدا میتواند منجر به سبک زنده گیسالم تری شود زیرا که به یک عادت تبدیل میشود

 • زمان “من” بیشتر . زنده گی  پر درد سر است ، برنامه های شما پر است، هزران کار به کردن دارید . صبح زود وقت است که دنیا ساکت و شما میتوانید به زنده گی خود فکر کنید.

 • توانایی رسیدن به اهدافتان. می تپانید آن ها را به مراحل کوچک و قابل مدریت تقسیم کنید که با هرصبح با یک قدم کوچک به آن نزدیک تر شوید.

  یکی از نکان منفی می تواند این باشد که باید زود تر از خواب بیدار شوید، اما فایده های زیادی رادر قبال دارد.

چه فعالیت هایی میتواند روال صبحگاهی من را تشکیل دهد؟

Woman in exercise clothes doing a sit up in front of a window Photo by Jonathan Borba on Unsplash

اگر آن را دوست دارید و می توانید آن را در صبح خود جای دهید ،  آن را دنبال کنید!

فعالیت معمول صبحگاهی عبارت ان از:

 • تنفس عمیق

 • مراقبه

 • تمرین

 • کشش

 • آگاهی

 • یاد گرفتن زبان

 • نوشتن شعر

 • خواندن روازنه الهام بخش

 • هدف پیشرفت

 • ایجاد لیست کارها

 • نماز خواندن

 • روز نامه نگاری

 • تجسم موفقیت: آزمون آینده؟ ملاقات مهم؟ نتیجه عالی خود را مجسم کنید

 • تمرین شکرگذاری: برای چه افراد ، چیزها یا تجریباتی شکر گذار هستید

چگونه روال صبحگاهی خود را آغاز کنیم

A to do list. Items are wake up, make coffee, drink coffee and make more coffee. Photo by Thomas Bormans on Unsplash

ساده است .

فکر. در مورد آنچه می خواهید با برنامه صبحگاهی خود انجام برسانید فکر کنید و یک لیست فعالیت ها ایجاد کنید

فعالیت ها را در صبح خود بگنجانید: معمولا چه وقت از خواب بیدار میشود؟ فعالیت ها چه قدر زمان را در بر میگیرد ؟ سپس زمان خیستن جدید به خود تعین کنید.

یک روال صبحگاهی عالی از شب قبل شروع می شود. هرشب لباسهای فردا خود را آماده کنید تا چیزی را فراموش نکنید.

آهسته شروع کنید— به خود مهلت بدهید.حد اقل یک هفته تا با روال جدید خود عادت کنید

.

انجام دهیم

اگر شما علاقه مند ساختن روال صبحگاهی به خود :

The words Morning Warrior flashing on a yellow background.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte