بعضی اوقات، می‌توانید احساس کنید اشتباهی رخ داده است. اما مشخص نیست که مشکل اصلی چیست.

تعریف یک مسئله اولین گام در حل مشکل است، و پایه‌ای برای پاسخگویی موثر و کارآمد به یک چالش ایجاد می‌‌کند.

chess

چگونه یک مسئله را تعریف کنیم

تشخیص یک وضعیت ممکن است در نگاه اول آسان به نظر برسد. در حقیقت، تشخیص علت اصلی آن می‌تواند به زمان و تلاش نیاز داشته باشد.

Flaticon Icon

در اینجا چند نکته برای شروع بررسی منبع یک مشکل وجود دارد.

 • دلیل‌ها را شناسایی کنید

هنگام بیان مشکلات، وارد کردن جزئیات بسیار مهم است. به جای اینکه فقط بگویید مشکل چیست.

شناسایی کنید:

 1. علائم چیست؟

 2. از کدام وسایل استفاده شده است؟

 3. چه کسی درگیر است؟

 4. چه زمانی این اتفاق افتاد؟

 5. این کجا اتفاق افتاده است؟

 • روی خود مشکل تمرکز کنید

  در زمان برسی مشکل برای پیدا کردن راه حل امکان دارد که تحرییک شوید. در مرحله تعریف، در برابر انگیزه ایجاد راه حل مقاومت کنید و روی خود مشکل تمرکز کنید تا زمانی که درک درستی از مشکل داشته باشید.

 • تأثیر را ارزیابی کنید

فقط بیان آنچه اشتباه است کافی نیست. برای تعریف درست یک مشکل، تأثیر را شناسایی کنید. حتی بهتر است اگر بتوانید کمیت آنرا تعیین کنید ( با استفاده از اعداد اندازه گیری کنید)

Quiz

چگونه می‌توان ریشه مسئله را با دقت بیشتری شناسایی کرد؟

مهارت های خود را تقویت کنید

یک حل کننده‌ مسئله تیز و مؤثر نیاز به تلاش و تمرین دارد. اکنون، ابزار خود را جمع آوری کنید تا بدانید چه چیزی شما را در رسیدن به هدف خود متوقف می‌کند.

Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash

 • یک حس مشاهده جدی ایجاد کنید

 • به جزئیات مشکل بپردازید. آنچه را می‌بینید، احساس می‌کنید و می‌شنوید، یادداشت کنید. یک حل کننده مشکل باهوش همیشه در مورد چیزهای جدید کنجکاو است و سعی می‌کند آنچه را که مشخص نیست درک کند.

 • با خلاقیت و انتقاد تحلیل کنید

  باز بودن در برابر نظریه های جدید و پرورش ذهنیت نوآورانه در تعیین مشکل مهم است. از خود بپرسید: چه تعصباتی ممکن است داشته باشم که بر دیدگاه من درباره مشکل تأثیر بگذارد؟

 • رهبری را در تعریف مشکل نشان دهید

روند را به عنوان یک رهبر به عهده بگیرید و از مهارت های خود در تصمیم گیری، اولویت بندی، تعادل، هماهنگی، برقراری ارتباط و ارزیابی در هنگام تعریف مشکل استفاده کنید.

Quiz

وقتی مدارک متناقضی درباره علت مشکل دریافت می کنید، چگونه باید پاسخ دهید؟

انجام دهیم

یک مشکل کاملاً مشخص، جهت مشخصی را در مورد اینکه کجا باید به جلو حرکت کنید ارائه می‌دهد. بدون درک صحیح ممکن است دچار سردرگمی، اتلاف منابع یا حتی روحیه منفی شوید.

بخاطر بسپارید: مشکلی که بخوبی بیان شده مشکلی است که نیمه حل شده است.

Photo by STEPHEN POORE on Unsplash

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte