داستان ها قدرتمند هستند. به همین دلیل آنها همه جا هستند: روی کاغذ ، آنلاین ، در فیلم ها و آهنگ ها.

شما چیزهای زیادی برای گفتن دارید و می خواهید داستان خود را بسازید. چگونه این روند را شروع می کنید؟ چگونه از مواجه شدن با یک صفحه خالی جلوگیری می کنید؟ چگونه اولین قدم را برمی دارید؟

Byte Author Uploaded Image

چارچوب گذاری داستان

یکی از راه های موثر برای بوجودآوردن نظریات و ایده ها استفاده از سوال و یا درخواست "چه میشد اگر" است. آنها به شما کمک می کنند داستان خود را تنظیم کنید.

با "چه میشد اگر" شروع کنید و موارد ذیل را مدنظر بگیرید

 • تعیین شخصیت اصلی داستان

 • تعیین ضعف اصلی شخصیت داستانی

 • تعیین مسابقه یا چالش

 • تعیین قطعنامه

Flaticon Icon Frame your story

مثال:

چه می شود اگر یک جادوگر یتیم که از توانایی خود مطمئن نیست مهارت های خود را به عنوان یک جادوگر برای غلبه بر دشمن فانی افزایش دهد. - هری پاتر

Quiz

ضعف هری پاتر چیست؟

ساختار

سوالات"چه میشد اگر" برای تأثیرگذار بودن به یک ساختار ساده نیاز دارند.

Byte Author Uploaded Image

 1. شروع با: چه میشود اگر ...

 2. قهرمان داستان را اضافه کنید: ... یک شیر جوان ...

 3. یک ضعف بزرگ را اضافه کنید: ... که خود را مسئول مرگ پدرش می داند ...

 4. یک چالش اضافه کنید: ... جایی که دیدگاه ارزشمندی پیدا می کند از تبعید می گریزد ...

 5. قطعنامه اضافه کنید: ... قبل از بازگشت به جای او به عنوان پادشاه قانونی.

کاربرد

Flaticon Icon شیر پادشاه

چه می شود اگر یک شیر جوان که خود را مسئول مرگ پدر می داند ، قبل از بازگشت او به عنوان پادشاه قانونی به جایی که دیدگاه ارزشمندی پیدا می کند ،از تبعید رهایی یابد.

داستان در مورد نحوه تغییر قهرمان داستان است.

Quiz

داستان شیرپادشاه چیست؟

انجام دهیم

 • اکنون که می دانید چگونه یک دستورالعمل "چه میشد اگر" بنویسید ، چالش شما این است که تصمیم بگیرید چه نوع داستانی را میخواهید بگویید. چه موضوعات داستانی بنویسید و چه غیر داستانی ، به عناصر اساسی مورد نیاز در این بایت نیاز خواهید داشت.

 • چه میشد اگر شما ، یک داستان آموز لیستی از ایده های اولیه خود را تهیه کنید و آنها را به سوالات جذاب "چه می شود اگر" برای خلق یک داستان اصلی تبدیل کنید؟

Byte Author Uploaded Image

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte