بي‌تفاوتي پديده‌اي اجتماعي است كه در آن افراد جامعه نسبت به محيط اطراف خود دلسرد مي‌شوند و از آن كناره مي‌گيرند. جامعه‌شناسان معتقدند، احساس بي‌قدرتي، نا اميدي نسبت به آينده، هزينه فايده به نفع زندگي شخصي و كم توجهي به همنوعان، درگير نشدن در فعاليت‌هاي مدني ( مشاركت در احزاب، مشاركت در رسانه‌ها و..) و حساس نبودن نسبت به نهادهاي اصلي در جامعه از مهمترين مؤلفه‌هاي بي‌تفاوتي در جامعه است.

مسئولیت اجتماعی چیست ؟

به این معناست که فرد به عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعالانه دارد و نسبت به مشکلات و معضلات بی تفاوت نبوده و در تغییرات و بهبود شرایط می تواند سهیم باشد. مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی تفاوتی قرار دارد؛ هرگاه معضل یا مشکلی در جامعه پدید بیاید، هر شهروند مسئول وظیفه خود می داند برای رفع آن معضل به نوبه خود مشارکت موثر داشته باشد تا در رفع آن بکوشد.

آزادی بیان در بی تفاوتی جامعه چی نقش دارد؟

حق آزادی بیان از جمله حقوق بشری، اساسی و طبیعی انسان‌ها به شمار می‌رود. این حق، زیربنای تمام حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به شمار می‌رود.

در صورتی که آزادی به معنای رهایی مطلق باشد، هیچکس و هیچ چیز، حق محدود کردن اراده‏ی آدمی را ندارد و انسان طبق سلیقه‏ی خود،هرگونه که خواست می‏تواند بیندیشد و رفتار کند. انسان در ابعاد مختلف زندگی آزاد است، امّا آزادی او محدود به دو چیز است:

1. رعایت حقوق انسان‏های دیگر.

2.رعایت حقوق جامعه.

وقت که انسان آزادی بیان داشته باشد و حق داشته باشد که فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر به جامعه منتقل کند در جامعه نقش مثبت می داشته باشد و وارد جامعه می‌شود، و این باعث می‌شود که انسان در جامعه بی تفاوت نباشد

Quiz

ازادی انسان محدود بر چند چیز است؟

تقویت روابط اجتماعی راهکار مقابله با بی‌تفاوتی

برای پیشگیری و مقابله با این رفتار باید از خانواده‌ها و تقویت پایه‌های روابط عاطفی شروع کرد و افراد را با اصول معنوی، اجتماعی و انسانی آشنا کرد، پر رنگ کردن آموزش‌های دینی و اخلاقی باید با تربیت نسل‌ها برای مسئولیت‌های فردی و اجتماعی انجام شود تا بتوان با بی‌تفاوتی اجتماعی مقابله کرد و به طور کلی برای مقابله با این معضل باید از درون خانواده شروع کنیم تا بتوانیم این آسیب را در جامعه از بین ببریم، البته ابزارهای فرهنگی از جمله فیلم، کتب درسی نیز باید دربردارنده ارزش‌های مشارکت جویانه باشد و این اقدام هم به مقابله با بی‌تفاوتی کمک مؤثری می‌کند.

Quiz

برای پیشگیری و مقابله با بی تفاوتی کدارم راهکار بهتر است؟

انجام دهیم

زمانی که ما در یک جامعه زنده گی می‌کنیم در قبال جامعه خود وظایف هم داریم و بعضی اوقات بنابر بعضی از مشکلات ما در مقابل جامعه خود بی تفاوت میشویم و راهکار های که بخاطر مقابله با بی تفاوتی وجود دارد عبارت از: فعالیت های داوطلبانه ، مسولیت گرفتن ، داشتن آزادی بیان ، افزایش دانش ، تقویت روابط اجتماعی ‌وغیره …..

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

.من اطمینان دارم می‌توانم آنچه را که آموخته‌ام به کار گیرم

.من این درس را به دیگران توصیه می کنم

Connect with Rumie learners

Browse more content and join a supportive community!


- Discord Member

This Byte has been authored by

NI