شما برای اولین شغل خود در کشور دیگری درخواست می دهید!

شما پاسخی دریافت می‌کنید و اطلاعات بیشتری را می‌خواهند: سرگرمی‌های تان، یک عکس، و حتی مدنی تان !

Flaticon Icon

به سرعت متوجه می شوید که سندی که برای درخواست مشاغلی که در یک کشور کار کردید استفاده می کنید ممکن است در کشور دیگر کارایی نداشته باشد.

 

 چگونه متوجه می شوید که چه چیزی مورد انتظار است و از سردرگمی فرهنگی جلوگیری می کنید؟

Flaticon Icon

Flaticon Icon

و رزومه چیست ؟CV تفاوت

رزومه

 • کوتاه: ۱ تا ۲ صفحه

 • خلاصه ای از مهارت ها و تجربه کاری شما را ارائه می دهد.

CV (curriculum vitae)

 • طولانی تر ۲ تا ۳ صفحه

 •  جزئیات شما و تجربه شما مانند عکس یا تاریخ تولد را ارائه می دهد.

Byte Author Uploaded Image

Quiz

ویژگی یک رزومه سنتی چیست؟

؟CV از چه چیزی استفاده کنم؟ رزومه یا

اولین قدم این است که مخاطب خود را شناسایی کنید.  برای چه کشور یا منطقه ای اقدام می کنید؟  درک کنید که از کدام سند استفاده می کنند.  این کار را توسط:

 • جستجوی آنلاین برای اطلاعات در مورد انتظارات برنامه برای کشور خاص

 • به آگهی های شغلی در کشور نگاه کنید و ببینید آنها چه چیزی می خواهند

 • برقراری ارتباط با همکاران در داخل کشور و مشاوره از آنها یا دریافت نمونه رزومه/CV آنها

 • مشاوره با متخصصان راهنمایی شغلی در منطقه

یا، گراف معلوماتی زیر را بررسی کنید!

Byte Author Uploaded Image

رزومه و سی وی شامل چه مواردی هست

هیچ قانون مشخصی در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی در رزومه وCV درج شود وجود ندارد.  اطلاعات بر اساس کشور و صنعت متفاوت خواهد بود.

اما مهم نیست که چه چیزی، شما باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 •  نام و اطلاعات تماس

 •  بخش آموزش

 •  تجربه کاری

 •  مهارت ها

به یاد داشته باشین:

 • رزومه ها یا CV باید مطابق با شرایط شغلی خاص و هنجارهای کشور تنظیم شوند

 •  هیچ رزومه یا CV ای نمی تواند در صنایع یا کشورهای مختلف کار کند

Photo by Markus Winkler on Unsplash Photo by Markus Winkler on Unsplash

Quiz

ها دارای فارمت یکسان هستند؟CV همه رزومه ها و

انجام دهیم

برای شروع درخواست آماده اید؟

اطلاعات مربوط به کشور یا منطقه مورد نظر خود را جستجو کنید و رزومه یا CV خود را مطابق با مشخصات آنها تنظیم کنید.  وقتی شک دارید، بپرسید

Photo by Nareeta Martin on Unsplash Photo by Nareeta Martin on Unsplash

یک شروع کنید! اتحادیه اروپا (EU) یک الگوی انلاین برای ایجاد و اشتراک گذاری CV شما به ۲۹ زبان مختلف دارد . آن را اینجا پیدا کنید.here

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte