پس از اینکه مشتری به صفحه محصول شما رسید، یکی از دو سناریو ممکن است رخ دهد:

Futurama Buy GIFیا این

یا این I Dont Believe You Drag Race GIF by Robert E Blackmon

یکی از عوامل کلیدی که به مشتری در تصمیم گیری برای خرید کمک می کند، توضیحات خوب محصول است.

توضیحات  خوب محصول :

  • محصول شما را به وضوح برای مشتریان توضیح می دهد

  • آن ها را به خرید تشویق می نماید

  • برای شما صحبت می کند

روی مشتری هدف خود تمرکز کنید

Confused Which One GIF by Desus & Mero به وسیله توضیحات در مورد محصول تان به شکل مستقیم و شخصی مخاطبین تان را مورد هدف قرار دهید.

خاص باشید!

در مورد مخاطب هدف خود تحقیق کنید و توضیحات محصول را تا حد امکان با شخصیت مشتری مطابقت دهید.

سوال

جوی هنگام نوشتن توضیحات محصول برای محصول جدید خود، کدام یک از دیتا های مخاطب هدف زیر را باید در نظر بگیرد: دستگاه اندازه گیری خودکار رسانه های اجتماعی؟

بر فواید محصولات تمرکز کنید

در مورد این نکات از دیدگاه مشتری فکر کنید:

  • درون آن چه چیزی برای من است؟

  • آیا این می تواند مشکلاتم را رفع کند؟

  • آیا این محصول ارزش خریدن را دارد؟

  • چه چیزی این محصول را خاص می سازد؟

Season 3 The One With The Race Car Bed GIF by Friends به این سوالات مهم در توضیحات محصول خود پاسخ دهید!

از لحن مناسب استفاده کنید

از لحن مناسب استفاده کنید. اگر محصول را شخصاً بفروشید چگونه ارتباط برقرار می کنید؟

selling season 3 GIF

بیرون جعبه را فکر کنید! به جای استفاده از کلمات کلیدی عمومی، خودتان باشید و با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید.

سوال

مونیکا در حال حاضر بر روی توضیحات محصول برای فروش کلچه های سالم کار می کند. اگر مخاطبانش ورزشکاران باشند کدام یک از ویژگی های زیر را باید در نظر بگیرد؟

انجام دهیم

زمان آن رسیده است که توضیحات محصول جذاب خود را ایجاد کنید:

اولین سفارش شما تنها با یک کلیک فاصله دارد!

Happy Season 5 GIF by Friends

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده