اینترنت چیست؟ ساده ترین راه برای توصیف آن مجموعه ای از شبکه ها است که افراد و سازمان ها را به هم متصل می کند و به آنها امکان می دهد اطلاعات را به اشتراک بگذارند.

۴ میلیارد نفر از ۷ میلیارد نفر روی کره زمین در حال حاضر آنلاین هستند.

Byte Author Uploaded Image

بررسی اجمالی

انترنت را می‌توان به اجزای ذیل تقسیم کرد:

  • دستگاه: نقطه پایان (مثلا کمپیوتر، تیلیفون وغیره)

  • شبکه: یک مجموعه از دستگا‌ه‌ها که قابلیت گفتگو باهمدیگر را دارند

  • شبکه گسترده (Wide Area Network): اتصالات بین شبکه هایی که به دستگاه های موجود در شبکه شما اجازه می دهند با دستگاه های شبکه دیگر صحبت کنند

Byte Author Uploaded Image

دستگاه‌ها

دستگاه ها دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های همراه، کمپیوترها، تلویزیون ها و چاپگرها هستند.

وقتی دستگاه های شما بصورت آنلاین ثبت می شوند، نشانی را به همان روشی که شما در خانه خود دارید، دریافت می کنند .

در اینترنت آدرس شما نمایانگر آنچه شما هستید هستید و به دیگران راهی برای رسیدن به شما می دهد.

Byte Author Uploaded Image

شبکه‌ها

شبکه ها مجموعه ای از نقاط انتهایی (endpoints) هستند که همه می توانند با یکدیگر صحبت کنند.

مشابه روشی که خانه هایتان در سرک وجود دارد، همه دستگاه ها در همان منطقه به هم متصل شده اند. وقتی بیرون می روید و برای همسایه خود دست تکان می دهید، کاملاً شبیه نحوه ارتباط دو دستگاه است.

Byte Author Uploaded Image

شبکه گسترده (Wide Area Network)

شبکه گسترده روشی برای گردهم آوردن دسته ای از شبکه های خصوصی است.

همانطور که گفته شد، یک شبکه مانند سرکی است که خانه هایی روی آن قرار دارند، بنابراین یک شبکه گسترده مانند بزرگراهی است که برای اتصال دو منطقه به یکدیگر استفاده می شود تا هر دو دستگاه بتوانند از مناطق مختلف با یکدیگر صحبت کنند.

Byte Author Uploaded Image

این همه باهم چگونه کار می‌کنند؟

بنابراین، چگونه می توانم از یک خانه ( دستگاه ) به یک خانه ( دستگاه ) دیگر در سطح شهر بروم؟

  1. اگر نمی دانید کجا می روید، اولین کاری که می کنید بررسی نقشه ( نام سیستم دامنه (DNS) ) است.

  2. خانه خود را ترک کرده و خیابان ( شبکه ) را طی کنید. سپس از بزرگراه ( شبکه گسترده ) به خیابان ( شبکه ) به خانه ( دستگاه ) مورد نظر خود بروید.

  3. آدرس موجود در خانه (دستگاه) را بررسی کنید و در را بزنید.

Byte Author Uploaded Image

سوال

کدام یک از این‌ها یک جز از انترنت نیستند؟

انجام دهیم

آیا می توانید به چیزی فکر کنید که ممکن است قبلاً در اینترنت انجام داده باشید، حتی بدون اینکه آن را متوجه شوید؟ هوم ...

چگونه در مورد:

  • بانکداری آنلاین

  • سفارش از منوی آنلاین در یک رستوران

  • استفاده از یک عابر خودکار در شعبه بانکی که مال شما نیست

  • ارسال عکس از طریق تلفن به یک دوست

Photo by Thomas Jensen on Unsplash

آنچه را آموخته اید بردارید و سعی کنید نحوه کارکرد اینترنت را برای یکی از دوستان خود توضیح دهید!

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده