آیا حقوق و مسئولیت های دیجیتالی خود را زیر سوال می برید؟ آیا ایده یا نظری دارید که می خواهید از طریق رسانه های اجتماعی یا سایر فناوری ها با دیگران به اشتراک بگذارید؟

قبل از اینکه پست کنید، سبک قدم بردارید و به آنچه پست می کنید فکر کنید. شما حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با مطالبی که آنلاین ارسال می کنید دارید.

digital rights and responsibilities حق چیزی است که شما مجاز به انجام آن هستید.

digital rights and responsibilities مسئولیت کاری است که انجام دهید (یا باید) انجام دهید.

حقوق و مسئولیت های دیجیتالی خود را بشناسید

digital rights and responsibilities

شما حق دارید:

 • به رایانه ها و سایر دستگاه های الکترونیکی دسترسی داشته باشید

 • دسترسی و استفاده از محتوای دیجیتال

 • ایجاد و اشتراک گذاری رسانه های دیجیتال

 • حفظ حریم خصوصی شخصی در جوامع دیجیتال

 • عقاید و نظرات خود را آزادانه بیان کنید

 • هر چیزی که نامناسب تلقی می شود را گزارش دهید

مسئولیت های شما عبارتند از:

 • هنگام تعامل با دیگران از زبان مناسب استفاده کنید

 • به عقاید و عقاید دیگران احترام بگذارید

 • از کلیه قوانین مالکیت معنوی رسانه ها و حق چاپ پیروی کنید

 • به اشتراک گذاشتن آثار دیگران بدون اجازه

 • از قوانین و رفتار در هر سایت یا جامعه دیجیتالی در اینترنت پیروی کنید

 • زورگویی سایبری، تهدیدات و استفاده نامناسب از منابع دیجیتال را گزارش دهید

3 اصل شهروندی دیجیتال

مارک ریبل، نویسنده کتاب شهروندی دیجیتال در مدارس، نه عنصری که همه دانش آموزان باید بدانند، سه اصل را برای راهنمایی کاربران در استفاده مسئولانه از فناوری ایجاد کرده است. هر اصل شامل 3 عنصر از 9 عنصر شهروندی دیجیتال است.

این سه اصل عبارتند از:

Flaticon Icon احترام: از عناصر آداب معاشرت، دسترسی و قانون برای احترام به سایر کاربران دیجیتال استفاده می شود

آموزش: عناصر سواد، ارتباطات، و تجارت برای یادگیری در مورد جهان استفاده می شود

Flaticon Icon حفاظت: حقوق و مسئولیت ها، امنیت، و سلامت و تندرستی برای ایمن نگه داشتن کاربران در دنیای دیجیتال و غیر دیجیتال

عناصر شهروندی دیجیتال

نه عنصر مربوط به 3 اصل شهروندی است

Quiz

شما به یک انجمن آنلاین با علایق مشابه خود پیوستید. حقوق دیجیتال شما شامل موارد زیر نمی شود:

انجام دهیم

Byte Author Uploaded Image آیا اکنون حقوق و مسئولیت های دیجیتال خود را می دانید؟

آیا از نظر دیجیتالی مسئول هستید؟

دفعه بعد که در یک پلتفرم رسانه اجتماعی پست می کنید، بررسی کنید که آیا رفتار شما مطابق با دستورالعمل های آداب معاشرت آن پلتفرم است یا خیر.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte