پروژه چیست؟

Flaticon Icon

یک پروژه برنامه زمانی مشخصی دارد. یک آغاز و یک پایان دارد.

Flaticon Icon

یک پروژه چیز جدیدی را ایجاد می کند که نتیجه منحصر به فرد و خاص دارد.

Flaticon Icon

یک پروژه از منابع (افراد یا زمان یا پول) استفاده می کند.

پروژه مجموعه وظایفی است که ایده را به چیزی تبدیل می کند. یک نمونه از پروژه، ساخت و ساز خانه است. یک سازنده ممکن است خانه های زیادی بسازد، اما هر ساختمان براساس موقعیت مکانی، بودجه و ویژگی های آن خاص میباشد.

Flaticon Icon

Flaticon Icon

فعالیتهای عملیاتی که به صورت روزمره، مداوم یا تکراری هستند، تکلیف هستند اما پروژه نیستند. مثلا:

 • خرید لوازم

 • پرداخت قبوض (بلها)

 • مدیریت سفارشات و پیشرفت کار

این فعالیت ها معمولاً بخشی از پروژه ها هستند.

محدوده پروژه

Byte Author Uploaded Image Image by Gerd Altmann from Pixabay

دامنه پروژه مرزهای پروژه را مشخص می کند. به خصوص موارد مهم زیر:

 • الزامات

 • نتایج

 • جدول زمانی

 • هزینه

 • افراد درگیر

محدوده یا دامنه به درک بهتر پروژه در ابتدای کار کمک شایان می‌کند. دامنه پروژه همچنین یک نقشه را برای کلیه اقدامات و تصمیمات پس از اجرای پروژه، فراهم می کند.

Flaticon Icon

Quiz

کدام فعالیت نمی تواند به عنوان یک پروژه در نظر گرفته شود؟

مثلث پروژه

یک پروژه را مثلثی در نظر بگیرید که دارای اضلاع کناری ،محدوده، هزینه و زمان میباشد. انتقال به هر طرف باعث تغییر یک یا هر دو طرف دیگر می شود. محدوده، هزینه و زمان به عنوان مثلث پروژه شناخته می شوند. یک پروژه موفق تمام نیازها (محدوده) را برآورده می کند و در زمان مقرر و در حد بودجه (هزینه‌های) از پیش تعیین شده، تکمیل می‌شود.

Byte Author Uploaded Image

 • • افزایش یا کاهش محدوده = تغییر به زمان یا هزینه

 • • افزایش یا کاهش زمان = تغییر در محدوده یا هزینه

 • • افزایش یا کاهش هزینه = تغییر در محدوده یا زمان

آیا شما آن را سریع ، خوب یا ارزان می خواهید؟

Byte Author Uploaded Image

شما می توانید یک یا دو گزینه را داشته باشید، اما نمی توانید هر سه گزینه را همزمان داشته باشید!

محدودیت ها به شما کمک می کنند تا مهمترین مورد برای پروژه را اولویت بندی کنید. افزودن اتاق دیگر به ساختمان شما وسعت را افزایش می دهد، اما احتمالاً پروژه طولانی تر و هزینه بیشتری نیز خواهد داشت.

Quiz

تیم پروژه مهلت های زمانی خود را از دست می دهد. اگر اصلاح نشود، چه چیز دیگری ممکن است تغییر کند؟

ذینفعان پروژه

Byte Author Uploaded Image Photo from nappy.co

یک پروژه شامل ذینفعان پروژه است که هرکدام منافع خاص خود را دارند. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• افراد دارای ایده و انگیزه تجاری برای پروژه مدنظر گرفته شده.

• افرادی که پروژه را تأیید یا هزینه آن را پرداخت می کنند

• افرادی که کارها را برای ایجاد پروژه انجام می دهند

• افرادی که از نتیجه پروژه استفاده می کنند

هر یک از این افراد ممکن است نظر یا دیدگاه متفاوتی داشته باشند!

Flaticon Icon

Quiz

مدیر پروژه می خواهند نیاز را اضافه کنند، اما کارکنان پروژه می گویند که وقت کافی را ندارند. چه کسی حق دارد؟

طرح ارتباط پروژه

آیا می دانید ارتباط ضعیف عامل اصلی شکست پروژه است؟

آیا ذینفع شما به موارد زیر احتیاج دارد:

 • اطلاعات سطح بالا یا دقیق؟

 • وظایف پروژه یا پیشرفت پروژه؟

بهترین روش ارتباطی چیست:

 • جلسات ، گزارش ها ، ایمیل یا تلفن؟

 • چه زمانی و چند بار؟

ایجاد و استفاده از یک برنامه ارتباطی به شما کمک می کند حرف درست را به روش درست به افراد مناسب بگویید.

Star Wars Yoda

Quiz

کدام یک از موارد زیر در برنامه ارتباطات گنجانده شده است؟

انجام دهیم

Byte Author Uploaded Image

ابهام منجر به شکست پروژه می شود.

اگر مسیر یا مقصد خود را مشخصا نمیدانید چگونه می توانید مسیر خود را پیدا کنید؟

به پروژه ای فکر کنید که هم اکنون بخشی از آن هستید. از خود بپرسید آیا این موارد را دارید:

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte