بسیاری از ما ضرورت داریم تا از انترنت به طور منظم استفاده نماییم.

چیگونه ما مطمئن باشیم که استفاده انترنت ما مفید بوده و سبب بهتر شدن زنده‌گی ما می شود؟ استفاده مؤثر انترنت

زمان انترنت خود را محدود کنید

بسیاری از تلفن های هوشمند و مرورگرهای وب دارای تایمر و یا زمان سنج داخلی هستند بنابراین می توانید اندازه استفاده انترنتی خود را بررسی کرده و مدت زمانی را که در برنامه ها یا وب سایت ها سپری می کنید محدود نمایید.

اندازه مصرف روزانه خود را در هر برنامه مشخص کنید ، سپس کوشش نمایید که هر هفته آن را به نصف کاهش دهید تا میزان استفاده تان به 30 دقیقه یا کمتر از آن کاهش یابد.

زمان سنجد

زمانی را برای فعالیت های آفلاین اختصاص دهید - اگر جمعه شب ها با دوستانتان بازی آنلاین می کنید ، شب های دیگر را برای قطعه بازی با هم اتاقی های خود بگذارید.

قطعه بازی

ایجاد سرگرمی ها و ارتباطات به شکل آنلاین

برای هر سرگرمی دلخواه شما انترنت انجمن های مشخصی دارد، تا از این انجمن ها برای دانستن در باره سرگرمی های خود استفاده نمایید، و یا انتخاب نمایید یک سرگرمی جدید را.

حتی شما می‌توانید در این گروپها دوستان جدیدی را پیدا کنید و با کسانی آشنا شوید که با یک دیگر علایق مشترک دارید.

  • (Discord) سرور های

  • Reddit در (Subreddits)

  • (Meet up)گروپ های

    بازی های آنلاین

!نگذارید جستجو کردن در انترنت سرگرمی 1# شما باشد

با هدف جستجو کنید

مدت زمانی را که بدون هدف در انترنت صرف می کنید محدود نمایید.

اهدافی را برای استفاده از انترنت خود تهیه کنید. آیا می خواهید با دوستانتان ارتباط برقرار کنید؟ اخبار بخوانید؟ هنر عالی پیدا کنید؟

اوقات انترنتی خود را به جای جستجو بی هدف ، روی اهداف خود متمرکز کنید.

Quiz

کدام یکی از مثالهای ذیل مربوط به استفاده مؤثر از انترنت می باشد؟

انجام دهیم

برای استفاده از انترنت خود برای هفته آینده برنامه ریزی کنید

لیست

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte