تصویر از پیت لینفورث در Pixabay

چند بار شما در اخبار شنیده اید که یک شخص بخاطر نقض حق چاپ از شرکت دیگری شکایت کرده است؟

قوانین حق چاپ برای محافظت از مالکیت چیزی که شما ایجاد میکنید وجود دارد .چیزی که ایجاد میکنید می‌تواند یک عکس،طراحی، نقاشی، آهنگ،شعر ،رمان ویا یک کار تحریری باشد.قوانین حق نشر با تکنولوژی سازگار شده است و شامل فیلم ها،تصاویر متحرک، رسانه های الکترونیکی، نرم افزار و کارهای چند رسانه ای می‌ شود.اگر شما آنرا ایجاد کرده اید، فقط شما صاحب حق نشر آن هستید،فقط شما می‌توانید آن را دوباره بسازید،آثار مشتق را تهیه کنید،کاپی ها را توزیع کنید و اگر خواستید آنرا اجرا و ‌نمایش عمومی دهید.

اعلامیه حق چاپ از سمبول©، کلمه ”کاپی رایت“ یا مخففcopr استفاده می‌کند. به دنبال آن سال انتشار و نام نویسنده سابق. 2018 جان دو©

قوانین اساسی حق چاپ

Byte Author Uploaded Image

حق چاپ چقدر دوام دارد؟قوانین مختلفی نظر به اینکه اثر چه زمانی بوجود آمده است انجام می‌شود. آثاری که در تاریخ ۱ جنوری۱۹۷۸ یا پس از آن ایجاد شده اند برای مدتی از عمر نویسنده به علاوه ۷۰ سال محافظت می‌شوند. از سال ۱۹۸۹ آثار بدون توجه به نماد حق چاپ نگهداری می‌شوند. آثاری که بین سال های ۱۹۲۳ و ۱۹۷۸ منتشر شده اند، ۹۵ سال پس از تاریخ انتشار نگهداری می‌شوند.

هر اثری که قبل از ۱۹۲۳ منتشر شده باشد در مالکیت عمومی است. آثار در مالکیت عمومی ممکن است بطور آزادانه استفاده شوند.آثاری که در مالکیت عمومی باشد شامل آثاری می‌شوند که حق چاپ آنها سپری شده، اسناد دولتی ایالات متحده، آثاری که قبل از سال ۱۹۸۹ بدون اخطار حق چاپ وجود ندارد, اثر غیر محسوس مانند گفتار یا کمدی روزمره یا اثری بدون اصالت کافی.

استفاده منصفانه امکان استفاده محدود از مواد را برای هدف های آموزشی و تحقیقاتی بدون گرفتن مجوز می‌دهد.

Quiz

کدام تالیف در حوزه عامه قرار نمی گیرد؟

ثبت حق نشر شما

کشور های مختلف سازمان های مختلف برای ثبت نام حق چاپ دارند و برخی از آنها نیاز به هزینه دارد. برای مثال اداره حق چاپ ایالات متحده ثبت نام را میپذیرد و باید قبل از طرح دعوای نقض در دادگاه حقوقی ایلات متحده ثبت شود.

با این حال قرار داد برن ، مخفف قرارداد برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، این مفهوم را معرفی کرد که حق چاپ "ثابت" است (نوشته شده، ضبط شده یا ایجاد شده) به عوض اینکه ضرورت به ثبت داشته باشد. این یک توافق نامه بین‌المللی است، یک نیاز را اجرامی کند که کشور ها حق چاپ شهروندان خود را به رسمیت می شناسند. این ایده ذیل را تقویت می کند که همه آثار خلاقانه نیاز به محافظت ندارند. اگرچه، حفاظت برای صاحبان حق چاپ داخلی لازم است تا شکایت نقض حق چاپ را ثبت کنند.

Quiz

وقتی یک عکس زیبا می گیرید، آیا به طور خودکار حق چاپ را در اختیار دارید؟

انجام دهیم

Flaticon Icon

به یاد داشته باشید، استفاده از مطلب های دیگران بدون اجازه جرم است و می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. وقتی شک دارید، همیشه از صاحب اثر آن اجازه بگیرید تا بتوانید بطور آزادانه از اثر آن استفاده کنید.

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte