برنامه‌ریزی، فرایند تفکر در رابطه با فعالیت‌های لازم برای رسیدن به هدف مطلوب است. برنامه‌ریزی اولین و مهم‌ترین فعالیت لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب است. پس برای اینکه بتوانیم جامعه را برای یک هدف خاص بسیج نماییم در ابتدا ضرورت به یک برنامه‌ریزی منظم داریم.

مشخص کردن هدف

در ابتدای برنامه‌ریزی باید هدف خود را را مشخص بسازید.

مثلا:

  • تلاش برای دستیابی به چه چیزی را دارید؟

  • آیا جامعه را برای ایجاد آگاهی بسیج می‌کنید؟

  • آیا برای بدست آوردن حقوق تان این بسیج را انجام میدهید؟

    ممکن است شما هدف خاص دیگری داشته باشید، مانند تلاش برای جلوگیری یا تغییر قانون یا سیاست تبعیض آمیز. پس برای برنامه‌ریزی بسیج ساختن جامعه نیاز است تا هدف مشخص و واضح باشد. Flaticon Icon

تعیین زمان و مکان

بیشتر مکان های عمومی را انتخاب کنید. مکانی را پیدا کنید که کاربردی، نمادین، در دسترس یا هر سه این ویژگی ها را داشته باشد. مکانی را که انتخاب می کنیدکه به شما کمک کند تا به مخاطبان مورد نظر خود برسید تا همگان هدف از بسیج شدن خود را درک کنند و تا حد ممکن موثر واقع شود. این مکان می تواند روبروی یک شرکت، سرک عمومی، دادگاه، ساختمان کنگره یا پارکی باشد که از گذشته در گردهمایی های شهرِ شما استفاده می‌شده است. انتخاب مکان بستگی به هدف تان دارد.

Photo by Dimitry Anikin on Unsplash عکس از Dimitry Anikin از وبسایت آنسپلش

زمانی را انتخاب کنید که بتوانید بیشترین جمعیت را جمع کنید و بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود بگذارید. به عنوان مثال میتوانید آخر هفته را انتخاب کنید چون افراد بیشتری برای آمدن در دسترس خواهند بود.

اخذ مجوز های لازم

  • با مقامات شهر خود مشورت کنید که آیا برای تجمع در محلی که انتخاب می‌کنید نیاز به اخذ مجوز دارید یا خیر. هر شهر قوانین خاص خود را در مورد تعداد افراد تجمع کننده و محل تجمع آنها دارد. مراحل مورد نظر را طی کنید و مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کنید تا با کدام مشکلی مواجه نشوید‌‌. Flaticon Icon

  • در برخی موارد، مجوز محدودیت هایی را در مورد تعداد افراد تجمع كننده، میزان سر و صدای شما و محل تردد تجمع کنندگان تعیین می‌كند. در صورت عدم موافقت با شرایط، می توانید با یک وکیل تماس بگیرید تا بتوانید آنها را تغییر دهید.

انعکاس دادن فعالیت

فعالیت تانرا از طریق رسانه های اجتماعی و خبرگذاری ها انعکاس دهید. این گام مهم را بردارید تا مطمئن شوید فعالیت شما تا حد ممکن مورد توجه قرار می گیرد.

  • جزئیات مربوط به این فعالیت را در تمام کانال های رسانه های اجتماعی خود ارسال کنید.

  • با روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی و رادیویی تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا فعالیت های شما را انعکاس بدهند.

انجام دهیم

برای اینکه بتوانیم جامعه را برای یک هدف خاص بسیج نماییم در ابتدا ضرورت به یک برنامه‌ریزی منظم داریم، که این برنامه‌ریزی شامل موارد ذیل میباشد:

•   مشخص کردن هدف

• تعیین زمان و مکان

• اخذ مجوز های لازم برای فعالیت

• انعکاس فعالیت از طریق رسانه های اجتماعی و خبرگذاری

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte