• آیا می دانستید که از سال ۱۹۹۶ تا سال  ۲۰۱۶، میزان استفاده از تعطیلات در آمریکا به طور اوسط به ۵ روز در سال کاهش یافت؟

 • ۵۵٪ از کارمندان در آمریکا از تمام روزهای تعطیلات خود در سال ۲۰۱۵ استفاده نکردند.

 • بیشتر از ۴۰ ٪ از کارمندان، حتی در زمان که در تعطیلات به سر میبرند نیز وظایف شغلی خود را انجام میدهند.

چگونه استفاده از تعطیلات میتواند باعث پیشرفت در زندگی‌، کار و شرکت شود؟

Flaticon Icon

پیشرفت در زندگی‌ما

تعطیلات به سلامتی و روابط شخصی‌ما مفید است.

 1. تعطیلات آرامش بخش هستند.

 2. کارمندان پس از تعطیلات کمتر تحت استرس قرار می‌گیرند.

 3. سیستم ایمنی‌ما بلافاصله پس از تعطیلات افزایش می‌یابد.

Flaticon Icon

پیشرفت در وظایف‌ما

تعطیلات نه تنها سلامت جسمی ما را بهبود می‌بخشد؛ بلکه باعث افزایش موارد ذیل در کارکنان میگردد ...

 1. افزایش بهره‌وری،

 2. افزایش خلاقیت،

 3. و افزایشِ میلِ بازگشت به کار.

Flaticon Icon

پیشرفت در شرکتهای‌ما

تعطیلات نه تنها به کارمندان کمک می کند، بلکه به تجارت و کسب و کار نیز مفید است.

 1. ۹۴ درصد از کارمندان بلافاصله پس از تعطیلات، کار خود را بهتر انجام می‌دهند.

 2. در بدهی‌ها ارزشِ روز های تعطیلات استفاده نشده ۲۲۵ بیلیون دالر در سال محاسبه شده‌است.

 3. تخمین‌زده می‌شود که این مقدار طی پنج سال آینده ۵۰ بیلیون دالر افزایش می‌یابد.

Flaticon Icon

Quiz

چگونه کارمندان تان را تشویق می‌کنید تا از روزهای تعطیلات خود استفاده کنند؟

انجام دهیم

گرفتن رخصتی تنها به کارمندان مفید نیست؛ بلکه باعث بهبودِ نتيجه کار نیز میگردد.

پس چگونه می توانید کارمندان خود را تشویق کنید که رخصتی بگیرند؟

Flaticon Icon

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte