یک باور غلط رایج وجود دارد: منطق استدلال سرد است و خلاقیت ریشه در احساسات دارد.

این کلیشه، خلاقیت و منطق را به دو انتهای طیف تفکر تقسیم می کند. حقیقت این است: تفکر خلاق و تفکر منطقی می توانند با هم زندگی کنند و حتی با هم کار کنند.

نتیجه؟ راه حل های نوآورانه، هم برای زندگی و هم برای کار.

Photo by Bermix Studio on Unsplash

چه تفاوتی بین تفکر خلاق و منطقی وجود دارد؟

منطق از استدلال و توانایی های تحلیلی استفاده می کند. این به دنبال شناسایی علت و معلول است.

خلاقیت شامل عناصر نوآوری، احساسات و شانس است. این به دنبال کشف راه حل های جدید است.

Flaticon Icon

پیروان در مقابل نخبگان

کسی که مهارتهای منطقی قوی از خود نشان می دهد اغلب پیرو با الگوها و قوانین تعیین شده اند. در حالی که پاسخ های پیروان قابل اعتماد تلقی می شود، اما ممکن است متفکران منطقی فاقد شور یا احساس همدلی باشند.

خلاقیت، ذاتاً، الگوهای ثابت را می شکند. متفکران خلاق نخبگان هستند که جرقه درخشان نوآوری را شعله ور می کنند. این امر گاهی می تواند نگرانی هایی را درباره عدم اطمینان و بی ثباتی ایجاد کند.

Quiz

آیا هنرمندان می‌توانند اشخاص منطقی باشند؟

هماهنگی خلاقیت و منطق

بسیاری از افراد مشکل گشا می خواهند هم با درخشش تازگی و هم با یک پایه منطقی محکم راه حل هایی را ابداع کنند. اما چگونه می توان تعادل را پیدا کرد؟

 • خلاقیت را در منطق قرار دهید

 • برای تقویت خلاقیت از منطق استفاده کنید

Photo by Ayesh Rathnayake on Unsplash

خلاقیت را در منطق قرار دهید

رعایت بیش از حد دقیق الگوهای موجود می تواند خلاقیت را خفه کند. بنابراین باید خلاقیت را وارد استدلال منطقی کنیم.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash
 • کشف علت و معلول خلاقانه

  هنگام کاوش در دلایل اصلی، آیا می توان متغیرها را به روش جدیدی به هم متصل کرد؟

 • به غیر ممکن بگویید بله

  ایده های جدید به ندرت فوراً درک می شوند. عجله نکنید که چیزی عجیب را رد کنید. برای یافتن تعادل بین نبوغ و دیوانگی زمان لازم است.

 • خلاقیت را به یک عادت تبدیل کنید

  بسیاری از متفکران سازنده برای جاری کردن سرچشمه خلاقیت تلاش می کنند. تلاش خود را بکنید تا تفکر خلاق را به یک عادت تبدیل کنید، و طبیعتاً هنگام استفاده از منطق رویکرد شما را آگاه می کند.

Quiz

اگر فاطمه می خواهد یک مبلمان منحصر به فرد طراحی کند، توجه اصلی او باید چیست؟

برای تقویت خلاقیت از منطق استفاده کنید

آیا منطق مطابقت با هنجارها است؟ بله و خیر.

حتی اگر احمقانه ترین ایده نیز به موفقیت برسد، به ریشه های منطقی نیاز دارد. استفاده از منطق برای تقویت خلاقیت، تفکر عمیق در مورد علل، تجزیه و تحلیل اهداف و تمرکز بر ایجاد نتیجه مطلوب است.

Photo by petr sidorov on Unsplash

متفکران هنری می توانند از این نکات برای یافتن تعادل استفاده کنند:

 • احساس تازگی کنید

  به دنبال علت آنچه باعث ایجاد چیزی جدید و مشخص می شود باشید. وقتی می توانید آنچه را متفاوت می کند شناسایی کنید، می توانید آن را تکرار و تکرار کنید.

 • اندازه گیری و ارزیابی کنید

  اندازه گیری تأثیر یک راه حل، به ویژه در زمینه کار، امری حیاتی است. خلاقیت بهانه ای برای اتلاف منابع نیست. برای اندازه گیری نتایج ایده های جدید از معیارها استفاده کنید. آیا طرح شما این امکان را برای شما فراهم می کند که اهداف جدیدی را هدف قرار دهید، به گروه گسترده تری از مردم خدمات دهید یا بهره وری را ارتقا دهید؟

انجام دهیم

متفکران خلاق و متفکران منطقی را نباید در گروههای مختلف دسته بندی کرد. مانند موسیقی موتزارت، رویکردهای خلاقانه ریشه در منطق می تواند به شما در خلق شاهکار خود کمک کند.

Photo by Jordan McDonald on Unsplash

آیا تمایل دارید که منطقی تر یا متفکر خلاق باشید؟ برای یافتن تعادل بیشتر چه مراحلی را می توانید بردارید؟

License:

Your feedback matters to us.

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

Get support to take action on this Byte