فرزند خوانده گی را در نظر دارید اما مطمین نیستید که ایا برای شما مناسب است یا خیر?

دانستن نثر و معایب گزینه های مختلف فرزند خوانده گی تصمیم خود را میگیرد.

A man and woman walking outside holding hands with toddler shoes in between their fingers.

مزایا و معایب فرزند خواندگی

مثبت

 • لذت والدین بودن را تجربه کنید

 • خانه ای دوست داشتنی برای کودک فراهم کنید به ارمغان بیاورید ارامش خاطر کودک تولد والدین است

Baby hand on the palm of an adult hand with other baby hand holding on to the adult's finger. Photo by Liv Bruce on Unsplash

منفی

هزینه های پذیرش میتواند پر هزینه باشد

 • کودک ممکن است مشکلات عاطفی یا سابقه پزشکی داشته باشد

 • ممکن است کودک بخواهد بعدا در زنده گی با والدینی که متولد می شوند متحد شود

Face of a child with blond hair who looks upset

عواملی که باید در نظر گرفت

 • اماده گی شما: اگر اماده نباشید ممکن است از انتخاب خود پشیمان شوید

 • اطلاعات زمینه ای در مورد کودک : این به شما کمک می کند تا تعیین کنید که ایا منابع مالی و عاطفی مورد نیاز برای حمایت از کودک خود را دارید یا خیر؟.

 • گزینه های پذیرش: چند گزینه برای بررسی وجود دارد مانند پذیرش داخلی در مقابل بین المللی و پذیرش باز در برابر بسته

Woman lowering left hand and raising her right hand back and forth like a balance.

گذینه های فرزند خواندگی

 • فرزند خوانده گی بسته: زمانی که هیچ تماسی بین والدین و والدین فرزند خوانده گی وجود ندارد.

 • فرزند خوانده گی نیمه باز : زمانی که والدینی که متولد می شوند انتخاب هایی دارند که کدام والدین فرزند خوانده فرزند را بزرگ کنند

 • فرزند خوانده گی باز: زمانی که والدین و فرزند خوانده هر دو اطلاعات تماس را اشتراک می گذارند و در تماس باقی می مانند

A man and woman sitting with a teenage girl looking at an open book being held by a woman of another race.

Quiz

لیز و دیوید می خواهند فرزندی را به فرزندی قبول کنند. برای آنها مهم است که فرزندشان بداند مادر که تولدشان کرده کیست و با او ارتباط برقرار کنند. آنها باید با چه نوع فرزندخواندگی همراه شوند؟

مزایا و معایب هر گذینه فرزندخواندگی

Woman holding a yawning baby in her arms.

هر گزینه روش متفاوتی برای بر خورد با شما و فرزندان تان دارد رابطه با والدین تولد

مثبت

 • فرزند خوانده گی بسته :لازم نیست نگران رابطه خود و فرزندان با والدین خود باشید

 • فرزند خوانده گی نیمه باز:شما میتوانید یک میانجی به سابقه پزشکی فرزندان تان و سایر اطلاعات مهم دسترسی پیدا کنید.

 • فرزند خوانده گی ازاد: تماس مستقیم با والدین تولد کودک به این معنی است که دسترسی مستقیم به فرزندان تان سابقه پزشکی و خانواده گی است

منفی

 • فرزند خوانده گی بسته:فرزند شما اگر بخواهد نمی تواند با خانواده بیالوژیکی خود ملاقات کند

 • فرزند خوانده گی نیمه باز : ارتباط محدودی با والدین خود خواهد داشت که اگر کودک بخواهد تماس بیشتری داشته باشد ممکن است بعدا مشکل ساز شود.

 • فرزند خوانده گی ازاد:ممکن است مسایل مرزی بین والدین فرزند خوانده و مادر زادی وجود داشته باشد که ممکن است ارزش های والدینی مشابهی نداشته باشد.

هزینه های فرزند خواندگی

انتخاب کنید بین پذیرش مستقل یا از طریق یک اژانس. هزینه ها بسته گی به انتخاب شما دارد.

 • فرزند خوانده گی مستقل توسط یک وکیل می تواند $15,000-$40,000هزینه داشته باشد.

 • اگر از طریق یک اژانس پذیرش بگیرید, میتواند $20,000 - $45,000 هزینه داشته باشد بسته به حالت دارد .

 • فرزند خوانده گی بین المللی $20,000 - $40,000 هزینه دارد.

Woman sitting and holding several hundred dollar bills in her hands. Photo by Alexander Mils on Unsplash

انجام دهیم

A woman walking on a beach while holding a child's hand Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

فرزند خوانده گی یک تهد بزرگ است

قبل از اینکه تصمیم به فرزند خوانده گی بیگرید

License:

Your feedback matters to us.

.این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم

Get support to take action on this Byte