آیا تا به حال خواسته اید:

 • وزن ببازید؟

 • پول ذخیره کنید؟

 • در وظیفه ارتقاء پیدا کنید؟

 • مهارت جدیدی بیاموزید؟

 • در امتحان کامیاب شوید؟

 • وقت بیشتر با خانواده سپری کنید؟

این ها همه مثال های اهداف کوتاه مدت و دراز مدت هستند که می توانید برای خود انگیزشی و رشد تعیین کنید!

فواید هدف گذاری

موفقیت یا خوشبختی به ندرت در دامان انسان می افتد. بنابراین وقتی می خواهیم به چیزی برسیم، هدفی را تعیین می کنیم. و زمانی بیشترین موفقیت را خواهید داشت که اهداف خود را هوشمندانه کنید!

اهداف هوشمندانه عبارت از:

 • خاص برای برنامه ریزی موثر

 • قابل اندازه گیری و بر اساس شواهدی مبنی بر اینکه پیشرفت حاصل سده است.

 • قابل دستیابی و در دسترس.

 • مرتبط و همراه با ارزش ها و اهداف.

 • حساس به زمان با ضرب الاجل و دستاورد.

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت به شما کمک می کند تا به موفقیت برسید! یک هدف کوتاه مدت قرار است در آینده نزدیک محقق شود. معمولا یک هدف بلند مدت در یک سال یا بیشتر تعیین می شود. بزای رسیدن به یک هدف بلند مدت اهداف کوتاه مدت تعیین کنید.

به طور مثال، فرض کنید هدف سال نو شما اشتراک در یک مسابقه ماراتن (دوش) در پایان سال در ماه دسامبر است. این هدف بلند مدت شماست. هدف خود را به چند مرحله تقسیم کنید. هدف گیری را تعین کنید تا بتواند تا ماه جولای یک نیمه مارتن را بدوید. برای رسیدن به هدف خود، با اهداف کوتاه مدت آغاز کنید. زمان و مسافت پیموده شده خود را در هفته افزایش دهید تا زمانیکه به مسافت پیموده شده مورد نظر برای ماراتن ۲۶٫۲۲ مایل برسید، این هدف بلند مدت شماست.

Byte Author Uploaded Image

سوال

کدام یک از اهداف ذیل کوتاه مدت است؟

انجام دهیم

انگیزه رسیدن به خوشبختی و موفقیت مستلزم تعیین اهداف است! هدف گذاری به معنی رشد و نوعی شادتر، صحتمندتر ،موفقتراز شما! شما می توانید با طرز فکر صحیح به اخذاف خود دست یابید تا اقدام کنید و اهداف هوشمندانه ایجاد کنید! بدون هدف، مسیر موفقیت شما فقد یک رویا بدون عمل است!

امروز چه هدفی را برای تحقق رویای خود وارد عمل خواهید کرد؟

Byte Author Uploaded Image

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده