RSP.

طرح پس انداز باز نشستگی(RSP)، هر محصول مالی است که به شما کمک میکند برای باز نشستگی پس انداز کنید. راه های مختلف وجود دارد که میتوانید از RSP استفاده نموده و برای آینده خود پس انداز کنید.

RRSP.

طرح باز نشستگی ثبت شده(RRSP) یک نوع خاص از RSP است اما با ویژگی های متفاوت. شما میتوانید معافیت های مالیاتی دریافت کنید اما میتوانید هر سال فقط مقدار مشخصی را در حساب RRSP خود سرمایه گذاری کنید .

Alexis from Schitt's Creek saying

درست است سر گیج‌کننده به نظر میرسد ؟بیایید کمی عمیق تر کاوش کنیم و سعی کنیم آنها را به صورت جداگانه درک کنیم.

بیشتر بدانید RRSP در مورد

در اینجا چند چیز وجود دارد که باید قبل از در نظر گرفتن RRSP به عنوان بک گزینه پس انداز باز نشستگی بدانید:

Kimchee from Kim's Convenience Show saying

همه مؤسسات مالی نمیتواند RRSP را بفروشند.

آنهاباید از آژانس در آمد کانادا (CRA) تأدییه بگیرند.

حساب RRSP شما دارای محدودیت مشارکت است.شما فقط مقدار مشخصی را در این حساب سرمایه گذاری کنید.

کمک های RRSP شما مشمول کسر مالیات است. مبلغی که به RRSP كمك ميكنيد از در آمد مشمول ماليات شما كاهش ميابد.

. حد سهم با 18% از در آمد سال تقویم قبل یا حد تعیین شده توسط CRA است، هر کدام کمتر باشد.

هر اتاق مشارکت استفاده نشده از سال جاری به سال آینده منتقل می شود.

پول داخل RRSP شما بدون مالیات رشد میکند.

سوال

داشتن یک حساب RRSP به معنای:

RRSP برداشت از

شما میتوانید از حساب RRSP خویش پول برداشت کنید ...

 • شما باید مالیات پرداخت کنید و مالیات بر اساس مبلغی که برداشت میکنید میتواند خیلی سنگین باشد .

 • اتاق مشارکت خود را از دست خواهید داد- CRA به شما امکان میدهد سهم را فقط یک بار بشمارید. هر مبلغ برداشت شده را دوباره نمیتوان به اتاق مشارکت موجود اصافه کرد.

A person saying,

بیشتر بدانید RSP در مورد

گزینه های طرح پس انداز باز نشستگی (RSP) که به غیر از RRSP در دسترس ما هستند،است:

 • طرح باز نشستگی ثبت شده (RPP)

 • حساب پس انداز بدون مالیات (TFSA)

 • حساب های ثبت نشده

بیایید به بررسی هر یک از این گزینه ها بپردازیم.

A boy diving into a water body

طرح باز نشستگی ثبت شده(RPP)

 • این طرح را کارفرمایان برای کارکنان تطبیق میکنند.

 • دو نوع RPP وجود دارد: مزاياي تعريف شده DB و مشاركت تعريف شده DC

 • مزاياي تعريف شده DB: مبلغ تعيين شده مستمري بر اساس سن، سنوات خدمت،و سابقه كاري در آمد و عده میدهد. کارمندان نمی توانند به این حساب کمک کنند .

 • مشارکت تعریف شده DC: مستمری بر اساس سهم ودر آمد سرمایه گذاری ارائه می شود. کامندان به این حساب کمک کرده میتوانند.

مشارکت در RPP بر محدودیت های مشارکت RRSP تأثیر دارد

A person saying,

حساب پس انداز بدون مالیات(TFSA)

از TFSA میتوان برای پس انداز باز نشستگی استفاده کرد، اما تنها به این هدف محدود نمیشود؛ بلکه باید چند نکته را قبل از باز کردن حساب در آن، بدانید:

 • هر سال CRA یک محدودیت سهم تعیین می کند .

 • مشارکت ها قابل کسر مالیات نیستند آنها در آمد مشمول مالیات شما را برای سال جاری کاهش میابد.

 • بهره ای که با کمک شما بدست می آید از مالیات از معاف است.

 • برداشت ها غیر مشمول مالیات است.

scrooge mcduck counting money

حساب ثبت نشده

حساب های ثبت نشده مشابه حساب پس انداز هستند؛ هم سهم و هم سود بدست آمده کاملا شامل مالیات هستند.

 • مزیت حساب های ثبت نشده این است که آنها اجازه دارند طیف وسیع تر از سرمایه گذاری ها نسبت به حسابهای ثبت شده نگهداری کنند.

 • همچنین میتواند به عنوان یک حساب تکمیلی پس از استفاده از تمام مزایای مالیاتی استفاده کنند.

  Joey from friends tapping finger on his forehead that conveys

انجام دهیم

A women saying

اگر شما علاقمند این نوع حسابها هستید کار های ذیل را انجام دهید:

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده