شما مهارت‌های لازم برای انجام وظایف خود را دارید اما کافی نیست تا موفق شوید؟

مهارت‌های نرم می‌توانند به موفقیت برسانند.

you can do it yes GIF by WAX

مهارت های نرم چیست

مهارت های نرم مهارت های غیر فنی است که شما را قادر می‌سازد

 • به طور موثر با ایده های دیگر کار کنید

 • به  صورت مناسب عقاید دیگر پاسخ دهید ایجاد اعتماد کنید

 • مشکلات و چالش‌های دیگران را حل کنید

 • با دیگران اعتماد ایجاد کنید

 • کار خود را مدیریت کنید

در اینجا چند نمونه از مهارت نرم است:

Flaticon Icon

کار گروهی و همکاری

Flaticon Icon

·        همدلی

Flaticon Icon

ذهنیت رشد

سوال

مهارت های فنی چه هستند

تفاوت آنها با مهارت های سخت چیست؟

Flaticon Icon مهارت های سخت قابل آموزش هستند و کمی کردن آنها به راحتی انجام می شود:

 • مهارت در زبان خارجی

 • قابلیت ساخت آلاقیچ

 • سرعت تایپ کردن

 • برنامه نویسی کمپیوتر

Flaticon Icon اینها را با مهارت های نرم مقایسه کنید که می توانید در بسیاری زمینه ها استفاده کنید:

 • ارتباطات

 • رهبری

 • انعطاف‌پذیری

 • مدیریت زمان

سوال

احمد و آرینا کارمندان جدید یک شرکت فناوری هستند. کدام یک از مهارت‌های نرم زیر به آن‌ها در کار جدیدشان در ابتدا کمک می‌کند؟

مهارت‌های نرم بنیادین هستند

مهم ترین مهارت نرم چیست؟ جواب این سوال این است که هیچکدام!

همه مهارت‌های نرم بر روی عملکرد و موفقیت ما تاثیر می‌گذارند. و لازمه همه مهارت‌های سخت می‌باشند.

Acm Awards Ok GIF by Academy of Country Music Awards

مهارت های نرم باعث ایجاد تفاوت بین یک بازیگر متوسط و یک مسابقه ستاره ای میشود.

سوال

کدام یک از مهارت‌های نرم زیر شما را برای انجام...؟

انجام دهیم

برای کسب برتری نسبی در کارتان از مهارت‌های نرم استفاده کنید تا از پتانسیل خود در مهارت‌های سخت استفاده کنید.

خبر خوب این است که مهارت‌های نرم آموختنی هستند.

Thank God Seinfeld GIF by HULU

این هفته:

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده