ایده‌پردازی ویا طوفان مغزی یک وسیله موثر برای انگیختن ایده‌ها در اشخاص و گروپ‌ها به شکل خودانگیز می‌باشد. برای ایجاد ایده بزرگ بعدی و تسهیل یک جلسه موفق طوفان مغزی، شما به برخی از تاکتیک ها نیاز دارید.

چگونه یک تسهیل کننده موثر باشیم

Photo by Randy Fath on Unsplash

برای تسهیل کردن یک جلسه ایده‌پردازی خوب، نکات ذیل را می‌توانید در نظر بگیرید:

  • برای سوال‌های هوشمندانه وقت بگذارید

سوال‌‌های مرتبط و مشخص را بپرسید که مولدیت جلسه ایده‌پردازی خلاقانه را به حداکثر‌آن برساند. یک تصویر واضح از اهداف اریه کنید و آماده حل مشکلات باشید.

  • کمیت را در نظر بگیرید

هدف ایده‌پردازی خلاقانه ایجاد ایده‌ها به حد ممکن آن است. جلسه را گرم نگاه دارید کوشش کنید همگی اشتراک داشته باشند. حفظ حرکت و تداوم باعث ایجاد جرقه خلاق شرکت کنندگان خواهد شد.

  • از قضاوت دوری کنید

اگر ترس از انتقاد وجود داشته باشد، ممکن است مجموعه ایده ها کوچک شود. یک محیط امن و راحت برای صحبت شرکت کنندگان ایجاد کنید. بگذارید ایده ها در هوایی از انرژی و تشویق جریان پیدا کنند.

  • ایده‌های متفاوت را تشویق کنید

هیچگاه ایده بزرگی در برابر هنجارها تعظیم نکرده است. تحرک ایجاد کنید، تشویق کنید و اجازه دهید ایده ها پرواز کنند. دیدگاه های مختلف از گروه‌های متنوع را خوشامد بگویید - با ایده های ابتکاری و تازه شگفت زده خواهید شد.

  • بسازید، مخلوط کنید و توسعه دهید

این یک رهکار خوبی است، اگر با استفاده از ایده‌های اظهار شده به یک راه حل برسید. اجازه دهید ایده ها جریان پیدا کنند، مخلوط شوند و گسترش یابند. طرحی از پاسخ شروع به ظهور خواهد کرد.

سوال

وقتی کسی بیش از حد خجالتی است و نمی تواند نظرات خود را در گروه شما بیان کند، چه راه‌کاری را باید بکار گیرید؟

ترفندها برای استخراج ایده ها

  • پروسه را تقسیم بندی کنید

اگر شرکت کنندگان احساس کردند موضوع برای‌شان مشکل است ویا واضح نیست، می توانید روند کار را تقسیم کنید. تقسیم تصویر بزرگ به قطعات کوچک و انتخاب یک بخش خاص برای تمرکز بر افزایش کارایی مفید است.

  • طوفان فکری معکوس

به جای اینکه فکر کنید چه چیزی به شما در رسیدن به هدف کمک می کند، سعی کنید دریابید چه موانعی نمی‌گذارد شما به آن برسید. موضع گیری مخالف، راهی تازه به اهداف شما می بخشد.

  • نوشتن آزاد

این رویکرد اعضا را تشویق می کند هر آنچه به ذهنشان خطور می کند را یادداشت کنند. به شرکت کنندگان یک زمان مشخص (۵-۱۰ دقیقه) داده می‌شود تا به شکل دوامدار و بدون ذکر نام خویش بنویسند. زوایای جدید و ایده های بدیع به راحتی در یک محیط آزاد و راحت پدیدار می شوند.

سوال

چگونه می توانید در طوفان مغزی تا حد امکان ایده بگیرید؟

انجام دهیم

Photo by Breno Machado on Unsplash

طوفان فکری همیشه به یک راه حل رضایت بخش منجر نمی شود ، مگر اینکه در یک رویکرد کاملاً ساختاری تسهیل شود. با استفاده از تاکتیک های فوق جلسه طوفان فکری خود را تقویت کنید و مسیر واضح تری به سمت هدف پیدا خواهید کرد.

در جلسه بعدی طوفان مغزی کدام یک از این نکات را امتحان خواهید کرد؟

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده