چگونه هزینه پس از لیسه خود را تامین می کنید؟

فهمیدن این موضوع گام مهم برای موفقیت شما است.

بیایید برنامه بودجه خود را بسازیم!

run begin GIF by Crowdfire

شناسایی منابع موجود

با فهرست کردن آنچه در حال حاضر برای کمک به پرداخت هزینه های پس از ثانویه دارید، شروع کنید، این میتواند باشد:

  • شخصی

پس انداز

  • طرح پس انداز آموزشی

  • حمایت از طرف فامیل

  • کمک های مالی یا بورسیه هایی که ممکن است قبلا داشته باشد

به یاد داشته باشید که صندوق اضطراری یا پس انداز خود را که برای هزینه های مهم اختصاص داده شده است کنار بگذارید.

High Quality searching  Blank Meme Template

به منابع خارجی ضربه بزنید

this is why we play terry rozier GIF by NBA

شما تنها نیستید.

افرادی هستند می خواهند مقرون به صرفه بودن اهداف تحصیلی به شما کمک کنند.

به دنبال فرصت های تامین مالی باشید!

کالج‌ها و دانشگاه‌ها

اکثر کالج ها و پوهنتون ها دارای بورسیه هستند.

بورسیه ها جوایزی برای پیشرفت تحصیلی یا برتری در یک زمینه خاص.

ارائه کمک به اساس نیاز مالی.

Byte Author Uploaded Image

لستی از بورسیه های موجود را در دفتر پذیرش مدارس انتخابی خود بخوانید.

ask away schitts creek GIF by CBC

جامعه شما

ایا منابع مالی در منطقه شما وجود دارد؟

کتابخانه:کتابخانه محلی شما ممکن است دارای یک مرکز شغلی یا تابلوی اعلانات باشد فرصت های بورسیه های محلی را فهرست می کند.

گروه ها: بسیاری از گروه های اجتماعی، انجمن ها و باشگاه ها بورسیه ها و جوایز ارائه میدهند. برخی میتوانند از طریق سازمان ملی بزرگتر خود کمک کند.

کسب وکارها: با صاحبان مشاغل محلی مشورت کنید تا بیبینید آیا از دانشجویان محلی حمایت می کنند یا خیر.

Byte Author Uploaded Image

اگر این گروه ها وکسب کارها در حال حاضر از دانشجویان محلی حمایت نمی کنند، بپرسید آیا آنها آن در نظر خواهند گرفت آنها ممکن است در حال به د نبال راه هایی برای پس دادن جامعه باشند ، و این میتواند تبلیغاتی خوبی در محله ایجاد کند.

Byte Author Uploaded Image

محل کار

آیا از قبل مشغول کار هستید یا قصد دارید در حین اتمام تحصیلات خود شغلی را شروع کنید؟

با تیم منابع انسانی خود تماس بگیرید تا بپرسید واجد شرایط دریافت بورسیه تحصیلی کارمند هستید یا خیر.

از خانواده خود بخواهید تا بررسی کنند که آیا میتوانند شما را به بورسیه تحصیلی که از طرف کار فرمایان خود معرفی کند.

Byte Author Uploaded Image

Flaticon Icon

حکومت

دولت های فدرال ایالتی یا ایالتی به دانشجویان کمک های مالی را در قالب ارائه می کنند:

کمک هزینه های دانشجویی: نیاز به باز پرداخت ندارد.

وام دانشجویی: نیاز به باز پرداخت آن به مکتب دارد

راه های کاهش وام های دانش جویی:

  • از شرایط و ضوابط وام آگاه باشید.

  • از باز پرداخت استفاده کنید.

  • برنامه های کمکی برای ایجاد طرح باز پرداخت شما.

Fine Print Terms And Conditions GIF by Satish Gaire

سوال

پاول شرایط لازم برای بورسیه های ارائه شده در دانشگاه خود را برآورده نکرده است. سودمندترین طرح بودجه جایگزین برای او چیست؟

انجام دهیم

Planning Organization GIF by Banco Itaú وقت آن است برنامه بودیجه خود را بسازید!

هنگام در نظر گرفتن بودیجه پس از لیسه:

به یاد داشته باشید: جستجوی شما با شروع اولین صنف شما به پایان نمی رسد، حتما برنامه خود را به طور منظم مرور کنید.

اجازه‌نامه:

نظر دهی

این درس به من کمک کرد تا این موضوع را بهتر یاد بگیرم.

بایت‌های پیشنهاد شده